พระธรรมกายยืนยันที่ดินสร้างอาคารบุญรักษาเป็นธรณีสงฆ์

พระธรรมกายยืนยันที่ดินสร้างอาคารบุญรักษาเป็นธรณีสงฆ์

พระธรรมกายยืนยันที่ดินสร้างอาคารบุญรักษาเป็นธรณีสงฆ์

รูปข่าว : พระธรรมกายยืนยันที่ดินสร้างอาคารบุญรักษาเป็นธรณีสงฆ์

เพจเฟซบุ๊ก สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ยืนยันว่า ที่ดินที่ที่ใช้ก่อสร้างอาคารบุญรักษาจำนวน 8 แปลงที่ ปปง. มีมติให้อายัด เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ที่เจ้าของ ถวายให้กับวัดแล้วตั้งแต่ปี 2556

หลังที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีมติให้อายัดที่ดินจำนวน 8 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งมี น.ส.อลิสา อัศวโภคิน ครอบครองแทน นายอนันต์ อัศวโภคิน เจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ไว้เป็นการชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน

หน้าเพจเฟซบุ๊ก "สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย" โพสต์ข้อความระบุว่า ที่ดินผืนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารบุญรักษา ซึ่งเป็นอาคารสำหรับพักฟื้นพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ของวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย ขอชี้แจงว่า ที่ดินผืนดังกล่าวเป็นที่ธรณีสงฆ์แล้ว โดย น.ส.อลิสา ได้ทำหนังสือแสดงเจตนาขอถวายที่ดินให้แก่วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ซึ่งขณะนี้ วัดได้อนุญาตให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ฯ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารบุญรักษา บนที่ดินผืนดังกล่าว และเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะยกอาคารดังกล่าวให้วัดพระธรรมกายต่อไป

ส่วนที่มาของที่ดินแปลงนี้ มาจาก นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผู้ต้องหายักยอกทรัพย์สินและฟอกเงิน นำเงินไปซื้อที่ดินตั้งแต่ปี 2552 ต่อมาในปี 2556 ขายที่ดินให้ น.ส.อลิสลา โดยตกลงราคาซื้อขายกันเป็นเงิน 298 ล้านบาท โดยที่ดินทั้งหมด ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ไม่มีการเช่า ไม่ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ปัจจุบัน น.ส.อลิสา ยินยอมให้มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ฯ ปลูกสร้างอาคารบุญรักษา ซึ่งล่าสุด ปปง.มีคำสั่งให้อายัดไว้ชั่วคราว

 

กลับขึ้นด้านบน