สนช.เชื่อต้องปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ ส่งประธาน สปท.ใน 15 พ.ค.

สนช.เชื่อต้องปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ ส่งประธาน สปท.ใน 15 พ.ค.

สนช.เชื่อต้องปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ ส่งประธาน สปท.ใน 15 พ.ค.

รูปข่าว : สนช.เชื่อต้องปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.สื่อฯ ส่งประธาน สปท.ใน 15 พ.ค.

กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชน ของ สปท.เตรียมส่งรายงาน พร้อมร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนต่อประธาน สปท.15 พ.ค.นี้

แม้จะยอมรับว่า การทำหน้าที่ของสื่อบางส่วน เป็นเหตุให้มีแนวคิดการปฏิรูปสื่อฯ แต่นายสมชาย แสวงการ ในฐานะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน ของ สนช.ก็เห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนที่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม สปท.และเตรียมจะเสนอไปยังรัฐบาล จะต้องมีการปรับแก้เนื้อหาเพิ่มเติมเพราะยังเป็นร่างกฎหมายที่มุ่งเฉพาะควบคุมการทำหน้าที่ของสื่อฯมากกว่าส่งเสริมสิทธิเสรีภาพสื่อฯ ซึ่งอาจส่งผลต่อการทำหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะคดีทุจริต ตามมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ระบุเรื่องสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ เช่น ประเด็นเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แม้จะเปลี่ยเป็นใบรับรอง และสัดส่วนของภาครัฐในกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ

แต่ในฐานะ สนช.ที่ต้องพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ในด่านสุดท้าย ก็ไม่หนักใจ แม้จะยังมีความเห็นต่าง เพราะ สนช.ยังสามารถปรับเนื้อหาได้ หากมีประเด็นที่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ โดยหลักการสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือต้องมีหลักประกันสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค และการควบคุมกันเองของสื่อ โดยคาดการณ์ว่าอีก 6-12 เดือน กฎหมายนี้จึงจะเข้าสู่กระบวนการของ สนช.

พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สปท.ระบุว่า ขณะนี้ได้พิจารณาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว คาดว่าจะส่งให้ประธาน สปท.ได้ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ เพื่อส่งต่อให้ ครม. โดยรายงานที่ส่งให้ ครม.นั้น จะแนบการอภิปรายของสมาชิก สปท.20 คน ไปกับร่าง พ.ร.บ.ซึ่งตัดเรื่องการขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพสื่อฯ และบทลงโทษออก แต่ยังคง 2 สัดส่วนภาครัฐ ในกรรมการสภาวิชาชีพสื่อฯไว้เช่นเดิม ส่วนข้อเสนอของ พล.อ.อ.คณิต ที่ให้ตัวแทนภาครัฐ 2 คนร่วมอยู่ในสภาวิชาชีพสื่อฯ เพียง 5 ปี ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม สปท.แต่ พล.อ.อ.คณิต ระบุ จะแนบความเห็นนี้ไปพร้อมกัน ขึ้นกับ ครม.จะพิจารณา

 

กลับขึ้นด้านบน