สคบ.ให้ 3 หน่วยงานตรวจสอบกระทะ "Korea king" รู้ผลเร็วสุด 15 พ.ค.

สคบ.ให้ 3 หน่วยงานตรวจสอบกระทะ "Korea king" รู้ผลเร็วสุด 15 พ.ค.

สคบ.ให้ 3 หน่วยงานตรวจสอบกระทะ "Korea king" รู้ผลเร็วสุด 15 พ.ค.

รูปข่าว : สคบ.ให้ 3 หน่วยงานตรวจสอบกระทะ "Korea king" รู้ผลเร็วสุด 15 พ.ค.

สคบ.ส่งชิ้นส่วนกระทะ Korea King ให้ 3 หน่วยงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะทราบผลเร็วสุดในวันที่ 15 พ.ค.นี้ พร้อมสุ่มตรวจกระทะเทฟลอนยี่ห้ออื่นเพิ่มเติม

วันนี้ ( 13 พ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักคณะกรรมกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) รายงานผลการดำเนินกรณีโฆษณากระทะยี่ห้อ Korea King ดังนี้ หลังจากที่ สคบ. ได้มีการประชุมพิจารณากรณีกระทะ Korea king เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สคบ.โดยฝ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าและบริการ ได้ดำเนินการประสานหน่วยงานห้องปฏิบัติการทดสอบต่างๆ เพื่อให้ทดสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระทะยี่ห้อ Korea King ที่มีการโฆษณาอ้างถึงการเคลือบด้วยสารต่างๆ ถึง 8 ชั้น เพื่อให้กระทะ มีคุณสมบัติลื่น ทอดโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่ติดกระทะ เป็นต้น ซึ่งสรุปการดำเนิน ได้ดังนี้

1. ส่งตัวอย่างกระทะไปยังศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) โดยจะส่งตัวอย่างให้ ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 และจะทราบผล ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้

2. ส่งตัวอย่างกระทะไปยังกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยจะส่งตัวอย่างให้ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหาการปนเปื้อนหรือหลุดร่วงของสารเคมีต่างๆ กรณีที่มีการนำมาประกอบอาหาร ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

3.ส่งตัวอย่างกระทะไปยัง รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อหา ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ในช่วงเย็นของวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทันที ซึ่งท่านได้ให้ความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง โดยได้รับแจ้งว่าจะดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบให้ได้ทันทีที่ได้รับตัวอย่างและจะแจ้งผลการทดสอบกลับไปยัง สคบ.ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม นี้

4. สคบ. ยังได้มีการสุ่มเก็บตัวอย่างกระทะเทฟลอนยี่ห้ออื่นๆ ให้ทั้ง 3 หน่วยงานทดสอบเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานทั้ง 3 ทราบเป็นอย่างดีว่าในการเปิดเผยผลการตรวจพิสูจน์สินค้านั้น ควรส่งให้หน่วยงานใด หาก สคบ. ได้รับผลการตรวจพิสูจน์แล้ว จะส่งให้คณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป สคบ. ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

กลับขึ้นด้านบน