เร่งสรุปข้อเสนอปรองดอง พบคนต่างจังหวัดอยากเห็นการลดความเหลื่อมล้ำ

เร่งสรุปข้อเสนอปรองดอง พบคนต่างจังหวัดอยากเห็นการลดความเหลื่อมล้ำ

เร่งสรุปข้อเสนอปรองดอง พบคนต่างจังหวัดอยากเห็นการลดความเหลื่อมล้ำ

รูปข่าว : เร่งสรุปข้อเสนอปรองดอง พบคนต่างจังหวัดอยากเห็นการลดความเหลื่อมล้ำ

คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดองเร่งสรุปข้อเสนอจากทุกฝ่าย ก่อนสรุปร่างสัญญาประชาคมในเดือนมิถุนายนนี้ เบื้องต้นจากการรวบรวมข้อเสนอในต่างจังหวัด พบว่าอยากเห็นการลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย

วันนี้ (15 พ.ค.2560) พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยว่า หลังการจัดประชุมกลุ่มย่อย กระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพื่อตรวจสอบความเห็นร่วมจากประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศแล้วเสร็จนั้น ภาพรวมพบว่าประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับข้อมูลส่วนใหญ่ในระดับพื้นที่ได้สะท้อนความต้องการในการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเมือง ความเหลื่อมล้ำของสังคม ขณะที่ข้อมูลส่วนใหญ่จากส่วนกลางสะท้อนถึงความต้องการแก้ปัญหาการเมือง การป้องกันและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านสื่อมวลชน ด้านมาตรฐานการศึกษา ด้านความเหลื่อมล้ำของการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และการกระจายรายได้สู่ชนบท

สำหรับข้อมูลความเห็นที่รวบรวมทั้งหมดและผลจากการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผ่านมาจะถูกจัดทำเป็นเอกสารความเห็นร่วมฉบับสมบูรณ์ภายในพฤษภาคมนี้ และเสนอสู่กระบวนการจัดทำร่างสัญญาประชาคมที่สามารถนำสู่สาธารณะได้ภายในกลางมิถุนายนต่อไป

กลับขึ้นด้านบน