ผ่า "เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน"ชี้ปริมาณรังสีเทียบยืนตากแดด 1-2 ชั่วโมง

ผ่า "เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน"ชี้ปริมาณรังสีเทียบยืนตากแดด 1-2 ชั่วโมง

ผ่า "เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน"ชี้ปริมาณรังสีเทียบยืนตากแดด 1-2 ชั่วโมง

รูปข่าว : ผ่า "เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน"ชี้ปริมาณรังสีเทียบยืนตากแดด 1-2 ชั่วโมง

ทันตแพทยสภา ผ่าพิสูจน์เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน ยืนยันไม่มีสารกัมมันตรังสีอันตรายถึงชีวิต ระบุปริมาณรังสีจากเอ็กซเรย์ฟันเพียง 1 ครั้ง เท่ากับการยืนตากแดด 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อให้เห็นว่าเครื่องปลอดภัยจริงทั้งในคลินิกและเพื่อนบ้านใกล้เคียง

วันนี้(15พ.ค.2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา นายกทันตแพทยสภา พร้อมด้วยเลขาธิการทันตแพทยสภา และกลุ่มทันตแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจาก พ.ร.บ.นิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 ร่วมแถลงข่าวกรณีที่กระทรวงวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุว่า เครื่องเอ็กซเรย์ฟันมีรังสีรั่วไหล เป็นอันตรายต่อประชาชน ที่อาคารสถาบันทันตกรรม ชั้น 6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

ทันตแพทย์ บอกว่า การจัดระเบียบเครื่องเอกซเรย์ฟันภายใต้การควบคุมของกฎหมายฉบับนี้ทำให้ทันตแพทย์รักษาวินิจ ฉัยคนไข้ยากกว่าเดิม เพราะเครื่องเอกซเรย์ทุกเครื่องในประเทศ ไทย จะต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และความเข้มงวดของกฎหมายนี้ อาจทำให้คลินิกบางส่วนยกเลิกใช้เครื่องเอกซเรย์ฟัน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึงประชาชนที่ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายเดินทางไปเอกซเรย์ฟันในโรงพยาบาลแทน

ทั้งนี้ยืนยันว่า ทันตแพทย์ไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย แต่ขอยกเว้นเครื่องเอกซเรย์ไม่ให้อยู่ในกฎ หมายฉบับบนี้ เพราะเครื่องเอกซเรย์ ไม่ได้มีปริมาณรังสีที่อันตรายถึงแก่ชีวิต เหมือนเครื่องเอกซเรย์ในโรงงานอุตสาหกรรม แต่กลับไปอยู่ในโทษของพลังงานนิวเคลียร์ที่มีโทษรุนแรง ทำให้เครือข่ายทันตแพทย์คัดค้านกฎหมายฉบับนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังแถลงข่าวเสร็จ กลุ่มทันตแพทยอาสา ได้นำเครื่องเอ็กซเรย์ฟันไปผ่าให้สื่อมวลชนดู พร้อมยืนยันว่า ปริมาณรังสีจากการเอ็กซเรย์ฟันเพียง 1 ครั้งเท่ากับการยืนตากแดด 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น เพื่อให้เห็นว่าเครื่องการเอ็กซเรย์ฟัน มีความปลอดภัยจริงทั้งในคลินิกและเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเคียง และไม่ได้เป็นไปตามความกังวล หรือข้ออ้างของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา เพราะข้อเท็จจริงเครื่องเอกซเรย์ฟันมีความปลอดภัยสูงมาก 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน