"รศ.วีรชัย ม.เกษตรฯ" แจงเทคนิคตรวจกระทะ Korea King - ผลตรวจ รอ สคบ.

"รศ.วีรชัย ม.เกษตรฯ" แจงเทคนิคตรวจกระทะ Korea King - ผลตรวจ รอ สคบ.

"รศ.วีรชัย ม.เกษตรฯ" แจงเทคนิคตรวจกระทะ Korea King - ผลตรวจ รอ สคบ.

รูปข่าว : "รศ.วีรชัย ม.เกษตรฯ" แจงเทคนิคตรวจกระทะ Korea King - ผลตรวจ รอ สคบ.

อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบตัวแทน สคบ.แจงรายละเอียดและขั้นตอนการตรวจสอบกระทะโคเรีย คิง ยืนยันไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดผลตรวจสอบได้ ทาง สคบ.จะเป็นผู้แถลงรายละเอียดทั้งหมด

วันนี้ (15 พ.ค.2560) รศ.วีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หารือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กรณีผลการตรวจสอบกระทะโคเรีย คิง (Korea King) รศ.วีรชัย เปิดเผยว่า ทาง สคบ.ให้ตรวจสอบกระทะโคเรีย คิง 3 ส่วน คือ
1.ตรวจสอบเนื้อกระทะว่าผลิตจากธาตุใด
2.ตรวจสอบพื้นผิวกระทะว่ามีความแตกต่างจากยี่ห้ออื่นหรือไม่
3.ตรวจสอบจำนวนชั้นในการเคลือบ ว่ามีกี่ชั้นและเป็นไปตามการโฆษณาหรือไม่

ทั้งนี้ ในการตรวจสอบได้ใช้เทคนิค ATR-F T-IR และเทคนิค X-RAY Fluorescence ซึ่งเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เบื้องต้นพบกระทะโคเรีย คิง เป็นอลูมิเนียมไม่ใช่เหล็ก ขณะที่การตรวจสอบพอร์ลีเมอร์พบแล้วว่าเป็นชนิดใด ส่วนจำนวนชั้นของการเคลือบจะได้ผลตรวจในวันนี้

รศ.วีรชัย ระบุ ผลการตรวจสอบทั้งหมดไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งทาง สคบ.จะเป็นผู้แถลงรายละเอียดทั้งหมด ตนได้ส่งผลตรวจให้แล้ว และในวันพรุ่งนี้จะส่งหนังสือชี้แจงรายละเอียดอย่างเป็นทางการให้กับ สคบ.อีกที

 

 

ด้าน สคบ.ส่งตัวอย่างกระทะไปยัง 3 หน่วยงานคือ 1.ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทดสอบหาข้อเท็จจริง 2.กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อวิเคราะห์ทดสอบหาการปนเปื้อนหรือหลุดร่วงของสารเคมีต่างๆ กรณีที่มีการนำมาประกอบอาหาร 3.นายวีรชัย พุทธวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สคบ.ระบุจะรวบรวมข้อเท็จจริงของการโฆษณาดังกล่าว ทั้งในส่วนประเด็นด้านราคา ประเด็นด้านคุณสมบัติ และคุณภาพของสินค้า รวมทั้งประเด็นการจัดให้มีของแถมหรือให้สิทธิหรือประโยชน์โดยให้เปล่า นำเสนอคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง พิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 มาตรา 29 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น.

กลับขึ้นด้านบน