นายกฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอ สปท.ให้พิจารณาสัญญา "คิง เพาเวอร์"

นายกฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอ สปท.ให้พิจารณาสัญญา "คิง เพาเวอร์"

นายกฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอ สปท.ให้พิจารณาสัญญา "คิง เพาเวอร์"

รูปข่าว : นายกฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอ สปท.ให้พิจารณาสัญญา "คิง เพาเวอร์"

นายกฯลงนามตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย โดยให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน มีอำนาจปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็น พร้อมยืนยันรับฟังข้อเสนอ สปท.ที่ให้พิจารณาสัญญาเช่าพื้นที่บริการสินค้าปลอดอากร ในท่าอากาศยานของ บ.คิงเพาเวอร์

วันนี้ (16 พ.ค.2560) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า เมื่อกรรมาธิการด้านป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ ของ สปท.ส่งข้อเสนอมายังรัฐบาล ให้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่บริการสินค้าปลอดอากรในท่าอากาศยานของบริษัท คิงเพาเวอร์ โดยให้เหตุผลว่า ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ ดำเนินกิจการของรัฐ ปี 2535 รัฐบาลก็จะรับไว้พิจารณา ซึ่งต้องดูข้อกฎหมายอย่างรอบคอบ ไม่ใช่เพราะเข้าข้างใคร โดยเฉพาะหากจะมีการบอกเลิกสัญญา

ก่อนหน้านี้ กรรมาธิการ สปท.ได้หารือร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมกับมีกระแสข่าวเรื่องข้อเสนอให้ปลดนายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.แต่นายวิษณุ ได้ออกมาปฏิเสธ มีรายงานด้วยว่า เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย โดยมอบหมายให้นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ร่วมกับนักกฎหมายรุ่นใหม่และเก่า โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะมีหน้าที่พิจารณาปรับปรุง ยกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็น หรือ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การประชุม คสช.วันนี้ ได้ข้อสรุปจะมีการออกคำสั่งหัวหน้า คสช.เพิ่มเติม 1 ในนั้น เพื่อสร้างความชัดเจนเรื่องการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและการยุบเลิก คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู,คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร โดยจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นมาดูแลแทน 1 คณะ โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 6 เดือน แต่หากภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น สามารถขยายเวลาออกไปได้

 

กลับขึ้นด้านบน