สนช.เสนอ 3 แนวทางเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง เล็งทำคู่มือจริยธรรม กก.บห.พรรค

สนช.เสนอ 3 แนวทางเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง เล็งทำคู่มือจริยธรรม กก.บห.พรรค

สนช.เสนอ 3 แนวทางเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง เล็งทำคู่มือจริยธรรม กก.บห.พรรค

รูปข่าว : สนช.เสนอ 3 แนวทางเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง เล็งทำคู่มือจริยธรรม กก.บห.พรรค

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พร้อมเสนอ 3 แนวทางเก็บค่าสมาชิกพรรคการเมือง พร้อมจัดทำมาตรฐานจริยธรรมคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก

วันนี้ (16 พ.ค.2560) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองแถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาร่างกฎหมายว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาครบทั้งหมด 142 มาตราแล้ว โดยการพิจารณายังไม่เป็นที่เรียบร้อย โดยมีการแก้ไขในหลายมาตรา โดยเฉพาะการแก้ไขถ้อยคำเพื่อไม่ให้สับสน

สำหรับประเด็นที่หาข้อยุติให้ได้เร็ววันนี้ เช่น เรื่องของทุนประเดิม ซึ่งเดิมร่างกฎหมายให้มีทุนตั้งพรรค 1 ล้านบาท คณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่ามากไป ควรจะลดลงมา ,เรื่องค่าบำรุงพรรคการเมืองของสมาชิกไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อปี ถ้าขาดเกิน 2 ปีสมาชิกภาพต้องหมดสิ้นไป

ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้มีแนวทางออกมา 3 แนวทางด้วยกัน 1. ให้เก็บค่าสมาชิกตามรูปแบบที่เสนอมา คือไม่น้อยกว่า 100 บาท 2. ให้เก็บไม่มากกว่า 100 บาท เช่น 20 บาท 50 บาท 3. ในบทเฉพาะกาลปีแรกจะไม่เก็บเงิน เพื่อให้พรรคการเมืองได้ตั้งตัวและไปจัดระบบให้ดี ส่วนในเรื่องการประมวลจริยธรรมนั้น คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ควรต้องมีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองและสมาชิก โดยเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา

ทั้งนี้ในการพิจารณาปรับแก้ตามที่มีสมาชิกมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขอแปรญัตติไว้ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1. นายมณเฑียร บุญตัน 2. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล 3. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง 4. นายสมชาย แสวงการ และ 5. นายพรศักดิ์ เจียรณัย

กลับขึ้นด้านบน