กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลแพ่งเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชน

กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลแพ่งเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชน

กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลแพ่งเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชน

รูปข่าว : กลุ่มผู้พิการฟ้องศาลแพ่งเรียกร้องสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชน

กว่า 10 ปี ที่กลุ่มผู้พิการเรียกร้องสิทธิการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ในระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพมหานคร จนเป็นคดีความมาอย่างยาวนาน วันนี้ (18 พ.ค.) ศาลแพ่งนัดวินิจฉัยว่า การที่ยื่นฟ้อง กทม.เพื่อเรียกค่าเสียหายแบบกลุ่ม อยู่ในอำนาจของศาลแพ่งหรือไม่

วันนี้ (18 พ.ค.2560) กลุ่มคนพิการในนาม ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ รวมตัวกันที่ศาลแพ่งรัชดา ตั้งแต่ช่วงเช้า ซึ่งวันนี้ ศาลแพ่งนัดไต่สวนคำร้องการยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่ม ในคดีที่นายสุพรธรรม มงคลสวัสดิ์อายุ 50 ปี ผู้พิการนั่งรถวิลแชร์ ซึ่งเป็นผู้แทนกลุ่มคนพิการ ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้รวม 98 คน ยื่นฟ้องกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง หลังศาลปกครองมีคำสั่งให้ กทม.ติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างลิฟท์โดยสารแก่ผู้พิการในสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสให้ครบทั้ง 23 สถานี แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า จึงยื่นฟ้องทางแพ่ง เรียกค่าเสียหาย 1,440,000 บาทต่อคน โดยคำนวนเป็นเงินวันละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งศาลปกครอง แต่ภายหลัง กทม.ได้ต่อสู้คดี ให้เหตุผลคัดค้าน 2 ประเด็น คือคดีนี้อยู่ในอำนาจของศาลแพ่งหรือไม่ และความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะบุคคลหรือไม่ เพราะผู้พิการควรเป็นผู้เสียหายที่ใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสเป็นประจำ ไม่ใช่คนพิการทั่วไป กทม.จึงเห็นว่าฟ้องแบบกลุ่มไม่ได้ ตัวแทนเครือข่ายฯ จึงเรียกร้องให้ผู้บริหาร กทม.แสดงความจริงใจแก้ปัญหา และไม่ควรดึงเรื่องให้ล่าช้า เพราะจะยิ่งส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของขนส่งสาธารณะ

คดีนี้ภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ยื่นฟ้อง กทม.มาตั้งแต่ปี 2550 ผ่านมากว่า 8 ปี กระทั่งศาลปกครองมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ให้ กทม.จัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 23 สถานี ภายในเวลา 1 ปี คือภายในวันที่ 21 มกราคม 2559 แต่ทางเครือข่ายพบว่า กทม.ดำเนินการได้เพียงร้อยละ 19 เท่านั้น โดยติดตั้งลิฟท์ 2 ฝั่งถนน 5 สถานี ติดตั้งฝั่งเดียว 6 สถานี ขณะที่ทางลาด อุปกรณ์พาขึ้นลงรถไฟฟ้า อักษรเบรลล์ ป้ายติดประกาศ ป้ายบอกทาง อุปกรณ์สำหรับคนหูหนวก มีเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น

กลับขึ้นด้านบน