จังหวัดภาคอีสานคุมเข้มห้ามจุดบั้งไฟรัศมี 30 กม.รอบสนามบิน

จังหวัดภาคอีสานคุมเข้มห้ามจุดบั้งไฟรัศมี 30 กม.รอบสนามบิน

จังหวัดภาคอีสานคุมเข้มห้ามจุดบั้งไฟรัศมี 30 กม.รอบสนามบิน

รูปข่าว : จังหวัดภาคอีสานคุมเข้มห้ามจุดบั้งไฟรัศมี 30 กม.รอบสนามบิน

จังหวัดภาคอีสานงดจุดบั้งไฟบริเวณรัศมี 30 กิโลเมตร รอบสนามบิน พร้อมปฎิบัติตามคำสั่ง คสช. อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

วันนี้ (19 พ.ค.2560) ชาวบ้านในพื้นที่รัศมี 30 กิโลเมตรรอบท่าอากาศายานจังหวัดอุบลราชธานี ต่างให้ความร่วมมือไม่จุดบั้งไฟบริเวณดังกล่าวหลังเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือไปยังฝ่ายปกครองใน จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร จ.ศรีสะเกษ และ จ.อำนาจเจริญ ซึ่งอยู่ในแนวร่อนของเครื่องบินทราบเพื่อความปลอดภัยของการบิน เบื้องต้นยังไม่พบการฝ่าฝืน

ขณะที่ จ.มหาสารคาม ออกประกาศจังหวัดกำหนดให้ผู้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ทำหนังสือแจ้งการจัดงานประเพณีบุญบั้งอย่างละเอียดก่อนการจัดงาน 7 วัน และทำสัญลักษณ์แสดงการเป็นเจ้าของบั้งไฟให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบ

พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินและเส้นทางในการเข้าให้ความช่วยเหลือทันทีหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและห้ามไม่ให้มีการเล่นการพนันบั้งไฟโดยเด็ดขาด สำหรับงานประเพณีบุญบั้งไฟ จ.มหาสารคาม จะจัดไปจนถึงวันที่ 25 พ.ค.นี้

กลับขึ้นด้านบน