The EXIT : แม่น้ำโขงในอุ้งมือมังกร

The EXIT : แม่น้ำโขงในอุ้งมือมังกร

The EXIT : แม่น้ำโขงในอุ้งมือมังกร

รูปข่าว : The EXIT : แม่น้ำโขงในอุ้งมือมังกร

The EXIT สัปดาห์นี้ ลงพื้นที่สำรวจแม่น้ำโขง ตั้งแต่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ไปจนถึงหลวงพระบางของสปป.ลาว เพื่อแกะรอยการขยายอิทธิพลของจีน ผ่านเส้นทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน โดยเฉพาะกรณีการเข้ามาสำรวจแม่น้ำโขง ที่อาจนำไปสู่การระเบิดแก่งในแม่น้ำโขง

กลับขึ้นด้านบน