สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ 548 ราย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ 548 ราย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ 548 ราย

รูปข่าว : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งราชองครักษ์ 548 ราย

วันนี้ (22 พ.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายทหารสัญญาบัตร เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน 548 ราย (คลิกอ่านรายชื่อทั้งหมดที่นี่) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.2560 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก เป็นราชองครักษ์เวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1.พันเอกสุรชาย หัสดินรัตน์ 2.พันเอกวชิร จันทร์กระจ่าง (คลิกอ่านรายชื่อทั้งหมดที่นี่) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2560 เป็นต้นไป

และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายตํารวจราชสํานัก โดยมีรายละเอียดดังนี้ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร เป็นนายตํารวจ ราชสํานักเวร รับราชการสนองพระเดชพระคุณ จํานวน 94 ราย (คลิกอ่านรายชื่อทั้งหมดที่นี่)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.2560 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค.2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

กลับขึ้นด้านบน