ย้าย "ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ" พ้นปลัด ยธ. ตั้งอธิบดีกรมพินิจฯ แทน

ย้าย "ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ" พ้นปลัด ยธ. ตั้งอธิบดีกรมพินิจฯ แทน

ย้าย "ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ" พ้นปลัด ยธ. ตั้งอธิบดีกรมพินิจฯ แทน

รูปข่าว : ย้าย "ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ" พ้นปลัด ยธ. ตั้งอธิบดีกรมพินิจฯ แทน

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบ ย้ายนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ จากปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กมาทำหน้าที่แทน

วันนี้ (23 พ.ค.2560) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่าที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโอนย้าย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ จากปลัดกระทรวงยุติธรรม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อไปช่วยงานปฎิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจ ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ขอตัวและให้โอน นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมแทนและในการประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี สั่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาเพื่อทำการปฏิรูป ตำรวจ และกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญกำหนด

สำหรับ กรณีข้อเสนอ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจ ในคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นั้นเห็นว่า เรื่องดังกล่าว ยังอยู่ในขั้นตอนของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างไรก็ดี ก็ต้องมีการปฏิรูปตำรวจ ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด แต่จะให้ตำรวจไปสังกัดหน่วยงานใด ยังไม่ตอบไม่ได้ โดยขณะนี้ กระทรวงยุติธรรม กำลังเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการเร่งรัดคดีสำคัญ การให้ความช่วยเหลือ ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ในกระบวนการสอบสวน

กลับขึ้นด้านบน