กกต.ชี้จัดเลือกตั้ง 150 วัน "กำหนดวัน-ลงคะแนน"

กกต.ชี้จัดเลือกตั้ง 150 วัน "กำหนดวัน-ลงคะแนน"

กกต.ชี้จัดเลือกตั้ง 150 วัน "กำหนดวัน-ลงคะแนน"

รูปข่าว : กกต.ชี้จัดเลือกตั้ง 150 วัน "กำหนดวัน-ลงคะแนน"

นายกรัฐมนตรียืนยันการเลือกตั้งยังเป็นไปตามโรดแมป เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบสุขขึ้น ขณะที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกล่าวย้ำมาตรา 268 หมายถึงการกำหนดวันเลือกตั้ง เพื่อจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ ไม่นับรวมวันประกาศผล

วันนี้ (24 พ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากกรณีที่ กกต.ยังมีข้อกังขาถึงบทบัญญัติในบทเฉพาะกาล มาตรา 268 ที่กำหนดให้เมื่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ครบถ้วนทั้ง 4 ฉบับแล้ว จากนั้นต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ซึ่งยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันและอาจต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอความชัดเจน ประเด็นที่เห็นต่างกัน คือคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เห็นว่าการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ คือการกำหนดวันเลือกตั้งและจัดกระบวนการลงคะแนน ขณะที่ กกต.กลับเห็นว่าคำว่าจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จต้องหมายรวมถึงการประกาศผลการเลือกตั้ง

นายนรชิต สิงหเสนี โฆษก กรธ.เปิดเผยว่า เนื่องจากมีกรณีตัวอย่างของรัฐธรรมนูญปี 2550 ที่บัญญัติถ้อยคำในทำนองเดียวกัน และพบว่า กกต.ในอดีตเพียงแค่จัดให้มีการเลือกตั้งภายในกำหนดเวลาเท่านั้น แต่ไม่สามารถประกาศผลการเลือกตั้งจนครบภายในเวลาที่กำหนด

นายนรชิตได้นำมาตรา 296 ในบทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 มาแสดง และชี้แจงถึงข้อบัญญัติที่ให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน และดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน ทั้งนี้ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 295 มีผลใช้บังคับ โดยยืนยันว่าเป็นถ้อยคำว่า "ให้แล้วเสร็จ" ทำนองเดียวกันกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เพียงแต่แตกต่างกันที่กำหนดระยะเวลาเท่านั้น จึงยังคงปฏิบัติเช่นเดิม

ขณะที่หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ (23 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ยืนยันว่าการเลือกตั้งยังเป็นไปตามโรดแมป เว้นแต่จะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบสุขขึ้น และโดยส่วนตัว ยังคงปฏิเสธให้ความชัดเจนว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่

กลับขึ้นด้านบน