ไต้หวันไฟเขียว คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ที่แรกในเอเซีย

ไต้หวันไฟเขียว คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ที่แรกในเอเซีย

ไต้หวันไฟเขียว คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ที่แรกในเอเซีย

รูปข่าว : ไต้หวันไฟเขียว คู่รักเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ที่แรกในเอเซีย

ศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวัน ตัดสินให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่แรกในเอเชีย

วันนี้ ( 24 พ.ค.2560 ) สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันมีตัดสินให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่ออนุญาตให้กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่แรกในเอเชีย

ศาลรัฐธรรมนูญ ระบุว่า การตัดสินให้คนเพศเดียวกันแต่งงานจะช่วยให้เกิดความมั่นคงในสังคมและคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้เหตุผลสนับสนุนว่าการที่จะเป็นคู่ครองกันอย่างถาวร จำเป็นต้องมีองค์ประกอบทั้งด้านกายภาพและจิตใจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นทั้งคู่แต่งงานเพศเดียวกันและต่างเพศกัน

นอกจากนี้ศาลยังกำหนดเวลาให้รัฐสภาดำเนินการแก้ไขกฎหมายภายใน 2 ปี ซึ่งสร้างความกังวลว่าอาจมีการดำเนินการล่าช้า หรืออาจมีการออกกฎหมายใหม่ที่รับรองสิทธิ์การสมรสของคนเพศเดียวกัน แต่ไม่ครอบคลุมสิทธิ์อันพึงมีพึงได้ที่เท่าเทียมกันทั้งหมดเหมือนในกรณีการสมรสทั่วไป

อย่างไรก็ตาม ยังมีกระแสคัดค้านในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มเคร่งศาสนาและผู้ปกครองที่จะผลักดันให้รัฐสภาล้มกฎหมายฉบับแก้ไข เนื่องจากเห็นว่าการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเป็นบาป

กลับขึ้นด้านบน