พบคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านป่วยจากการสูบบุหรี่

พบคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านป่วยจากการสูบบุหรี่

พบคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านป่วยจากการสูบบุหรี่

รูปข่าว : พบคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านป่วยจากการสูบบุหรี่

องค์การอนามัยโลกเผยมีคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่และป่วยด้วยโรคเรื้อรังร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ ซึ่งนอกจากจะได้รับความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยแล้ว ยังเป็นภาระต่อครอบครัวผู้ป่วยและสร้างภาระต่องบประมาณด้านสาธารณสุขของประเทศด้วย

เมื่อวานนี้ (25 พ.ค.2560) นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก พบว่าในคนไทยทุก 1 คนที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ จะมีผู้สูบบุหรี่ไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ที่ยังมีชีวิตอยู่ 20 คน และจากข้อมูลการเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 50,000 คนเศษ ทำให้ประมาณการได้ว่ามีคนไทยอย่างน้อย 1 ล้านคนที่ยังมีชีวิตอยู่และป่วยหรือพิการด้วยโรคเรื้อรังร้ายแรงจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพอง และโรคเรื้อรังอื่นๆ โดยจำนวนผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ 1 ล้านคน ล้วนเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด และค่ารักษาพยาบาลแพง โดยเฉพาะผู้ป่วยจากการสูบบุหรี่ที่อาการหนัก 50,000 กว่ารายที่เสียชีวิตในแต่ละปี โดยเฉลี่ยจะป่วยหนักจนสูญเสียคุณภาพชีวิตคนละ 2 ปี

ทั้งนี้ ผู้ป่วยเหล่านี้นอกจากตัวเองจะทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวแล้ว ยังเป็นภาระต่อครอบครัวผู้ป่วย และเป็นการเพิ่มภาระต่อการบริการของโรงพยาบาล และสร้างภาระต่องบประมาณด้านสาธารณสุขให้แก่รัฐบาลอีกด้วย เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ต้องใช้บริการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือไม่ก็สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ดังนั้น มองว่าทุกฝ่ายจึงต้องร่วมกันเร่งรัดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการควบคุมยาสูบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการสูบบุหรี่ โดยเฉพาะในคนที่ยากจน ซึ่งนอกจากจะลดจำนวนผู้ป่วยแล้ว ยังเป็นการลดปัญหาความยากจน และภาระงบประมาณการรักษาพยาบาลของประเทศด้วย

 

กลับขึ้นด้านบน