29 พ.ค.นี้เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

29 พ.ค.นี้เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

29 พ.ค.นี้เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

รูปข่าว : 29 พ.ค.นี้เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล

29 พ.ค.นี้ มติที่ประชุมให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บาน เพื่อให้ปลาแม่น้ำโขงขึ้นมาวางไข่ หลังระดับน้ำแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้น โดยจะเริ่มวันละ 20-50 ซม.

วันนี้ (26 พ.ค.2560) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลและสมัชชาคนจนเขื่อนปากมูลประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบล ราชธานี หลังระดับน้ำแม่น้ำโขง เพื่อสูงขึ้นอยู่ที่ 95 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง และระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตย มีอัตราการไหลของน้ำเกินกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์การเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ปี 2558

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล กำหนดให้มีการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง 8 บานในวันที่ 29 พ.ค.นี้ เพื่อให้ปลาในแม่น้ำโขงขึ้นมาวางไข่ โดยจะเริ่มทำการลดระดับน้ำในแม่น้ำมูลให้ไหลลงแม่น้ำโขงเฉลี่ยความสูงวันละ 20- 50 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้อาศัยอยู่ท้ายน้ำ และไม่ให้ตลิ่งเกิดการทรุดตัวจากการกัดเซาะของน้ำ พร้อมทำการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำมูลในพื้นที่ 3 อำเภอ คือ โขงเจียม สิรินธร และพิบูลมังสาหาร เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบ

 

 

กลับขึ้นด้านบน