ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้เริ่มกระบวนการสรรหา คตง.ชุดใหม่

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้เริ่มกระบวนการสรรหา คตง.ชุดใหม่

ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้เริ่มกระบวนการสรรหา คตง.ชุดใหม่

รูปข่าว : ดีเดย์ 1 มิ.ย.นี้เริ่มกระบวนการสรรหา คตง.ชุดใหม่

คณะกรรมการสรรหา คตง.ชุดใหม่ ตามคำสั่ง คสช. เตรียมเริ่มกระบวนการประชุมวางกรอบ และกำหนดวิธีการสรรหาในวันที่ 1 มิ.ย.นี้

วันนี้(28 พ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งปฏิ บัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ คตง.ได้เชิญคณะกรรมการสรรหา ที่มีนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ประชุม เพื่อวางกรอบ และกำหนดวิธีการสรรหา คตง. ชุดใหม่ที่รัฐสภา

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือ สตง.ระบุว่า คณะกรรมการสรรหา คตง. จะไม่มีตัวแทนของ คตง.เข้าร่วมด้วย ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับที่ 25/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 23/2560 ซึ่งกำหนดไม่ให้มีตัวแทน คตง.เข้าร่วมในการสรรหาชุดนี้

พร้อมยืนยันว่า แม้ที่ผ่านมา จะมีข่าวขัดแย้งระหว่างผู้ว่า สตง. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีการสรรหา คตง.ชุดใหม่ แต่เป็นเพียงความเข้าใจผิดในรายละเอียด

เขาบอกว่า หลักการว่าการเลือกผู้ว่า สตง.คนใหม่ ควรเป็นหน้าที่ของ คตง.ชุดใหม่ เพราะต้องทำงานร่วมกันโดยเฉพาะในบทบาทหน้าที่ที่ต้องเพิ่มขึ้นตามรัฐธรรมนูญปี 2560

สำหรับคณะกรรมการสรรหาคตง.ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 25/2560 ประกอบไปด้วย ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ พร้อมประธาน สนช.,ประธาน ศาลปกครองสูงสุด และบุคคล ซึ่งองค์กรอิสระแต่งตั้งขึ้นองค์กรละ 1 คน ไม่รวมถึงตัวแทนจาก คตง.และต้องดำเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน แต่หากไม่แล้วเสร็จ สามารถขอขยายระยะเวลาออกไปได้ โดย คตง.และผู้ว่าสตง.ชุดปัจจุบัน จะหมดวาระลงเดือนกันยายนนี้


กลับขึ้นด้านบน