ชงเพิ่ม "สิทธิประโยชน์" ป้องกันโรคผู้ประกันตน

ชงเพิ่ม "สิทธิประโยชน์" ป้องกันโรคผู้ประกันตน

ชงเพิ่ม "สิทธิประโยชน์" ป้องกันโรคผู้ประกันตน

รูปข่าว : ชงเพิ่ม "สิทธิประโยชน์" ป้องกันโรคผู้ประกันตน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ยอมรับ 2 ปีหลังกฎหมายประกันสังคมบังคับใช้ ยังพบปัญหาทางปฏิบัติ ยืนยันจะพัฒนาสิทธิประ โยชน์ให้ดีขึ้น ด้านเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน เสนอให้จัดชุดสิทธิประโยชน์การส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตน

วันนี้ (28 พ.ค.2560) สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน จัดเวทีสาธารณะ 2 ปี พระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4/2558 การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มาตรา 63 ผู้ประกันตนได้อะไร เพื่อติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ประกันตน

หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม กล่าวว่า เมื่อกฎหมายบังคับใช้แล้วกระทรวงแรงงานไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ก็ยอมรับว่าในทางปฏิบัติยังมีปัญหาอยู่บ้าง ดังนั้น จึงต้องรับฟังความเห็นจากสภาองค์การลูกจ้าง และผู้ประกันตน

ซึ่งล่าสุดได้มีการเพิ่มสิทธิทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน จากปีละ 600 บาทเป็น 900 บาท และจัดงบประมาณไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญา เพื่อส่งเสริมและป้องกันโรคให้ดียิ่งขึ้นขณะเดียวกัน ใน 1-2 ปีนี้ได้มีการปรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น โรคที่รักษายากแก่ผู้ประกันตน

นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน กล่าวถึงมาตรา 63 วงเล็บ 2 เรื่องค่าส่งเสริมและป้องกันโรค โดยเห็นด้วยกับชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช.ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์พื้นฐานสำหรับคนไทยทุกตน ตามสิทธิที่พึงได้ และควรเพิ่มการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของคนวัยทำงาน ส่งเสริมและป้องกันโรค

ขณะเดียวกันผู้ประกันตนต้องเข้าถึงการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน และควรเป็นการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลตามสิทธิโดยไม่ต้องมีค่าใข้จ่าย โดยให้การคลอดเป็นสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับการักษาพยาบาล รับบริการได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายโดยใช้งบประมาณเหมาจ่ายรายหัวเช่นเดียวกับความเจ็บป่วยอื่น

ทั้งนี้สถานการณ์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ประกันตนในทางปฏิบัติ พบว่าสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กขาดระบบการตรวจหรือคัดกรองความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการทำงาน และข้อมูลผลการตรวจคัดกรองความเสี่ยงไม่มีการชี้แจงแรงงานหรือนำมาปรับปรุงอุปกรณ์หรือสภาพแวดล้อม ส่งผลต่อความเสี่ยงทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยของแรงงาน

กลับขึ้นด้านบน