กรมขนส่งฯ เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ หลอกทำใบขับขี่ไม่ต้องสอบ

กรมขนส่งฯ เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ หลอกทำใบขับขี่ไม่ต้องสอบ

กรมขนส่งฯ เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ หลอกทำใบขับขี่ไม่ต้องสอบ

รูปข่าว : กรมขนส่งฯ เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ หลอกทำใบขับขี่ไม่ต้องสอบ

กรมการขนส่งทางบก เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างรับทำใบขับขี่โดยไม่ต้องทดสอบ ย้ำต้องดำเนินการด้วยตัวเองทั้งระบบการสอบทฤษฎีและปฏิบัติ พบบุคคลแอบอ้าง โทรแจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ ( 30 พ.ค.2560 ) นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็น 5 ชั่วโมง และกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถทุกคน ต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam ด้วยคะแนนเกินร้อยละ 90 หรือต้องตอบข้อสอบถูก 45 จาก 50 ข้อ

ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการดำเนินการ กรมการขนส่งทางบกได้ใช้การยืนยันตัวตนของผู้สอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน และถ่ายรูปใบหน้าของผู้เข้ารับการทดสอบทั้งก่อนและหลังการทดสอบ ภายใต้การกำกับและควบคุมจากเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกอย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบด้วย รวมถึงการทดสอบขับรถในสนามทดสอบก็จะมีการควบคุมอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน และยังได้จัดผู้ตรวจการออกตรวจตราจับกุมมิจฉาชีพ ที่ลักลอบเข้ามาหลอกลวงประชาชน ภายในสำนักงานอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน หากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกมีส่วนร่วมกับขบวนการดังกล่าวในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดสูงสุดทันที และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป

สำหรับ ผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว สามารถจองคิวเพื่อเข้ารับการอบรมล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ หรือทางโทรศัพท์ และสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมกับสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 สามารถจองคิวอบรมภาคทฤษฎีล่วงหน้า ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th

นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเลือกเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อนำใบรับรองและใบผ่านการทดสอบมาขอรับใบอนุญาตขับรถกับกรมการขนส่งทางบกได้ด้วย

ทั้งนั้ หากพบว่ามีผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถจัดหาใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องทดสอบ หรือพบบุคคลใดมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันที โดยแจ้งสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับขึ้นด้านบน