เร่งหาที่เรียนใหม่ หลัง ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ยุบ ม.ต้น

เร่งหาที่เรียนใหม่ หลัง ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ยุบ ม.ต้น

เร่งหาที่เรียนใหม่ หลัง ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ยุบ ม.ต้น

รูปข่าว : เร่งหาที่เรียนใหม่ หลัง ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลเขางู ยุบ ม.ต้น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู จ.ราชบุรี ราว 80 คน ต้องหาที่เรียนใหม่ แม้เพิ่งเปิดเรียนได้ไม่ถึง 2 สัปดาห์ เนื่องจากสภาเทศบาลตำบลเขางูไม่อนุมัติการเปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นเพราะอ้างว่าโรงเรียนดำเนินการไม่ถูกต้อง

วันนี้ (30 พ.ค.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู จ.ราชบุรี บางส่วนยังคงเดินทางมาที่โรงเรียน แม้การเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษานี้ต้องยุติลง หลังเปิดเรียนได้ไม่ถึง 2 สัปดาห์เนื่องจากสภาเทศบาลตำบลเขางูไม่อนุมัติการเปิดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเขางูเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ขณะนี้นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 38 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 42 คน ไม่มีที่เรียน

ทั้งนี้ โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปแล้ว 1 ปีการศึกษา แต่เมื่อสภาเทศบาลตำบลเขางูไม่สามารถอนุมัติการขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงไม่มีผลย้อนหลังครอบคลุมปีการศึกษาที่แล้วได้

น.ส.สุธารัตน์ เพิ่มวงค์ ผู้ปกครอง เผยว่า ให้บุตรชายเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพราะสะดวกและใกล้บ้านแต่เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นทำให้ต้องหาที่เรียนใหม่ ซึ่งระยะทางไกลจากบ้านกว่า 10 กิโลเมตร ทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้าน

ด.ช.กิตติพศฐ์ กองแก้ว นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู จ.ราชบุรี เผยว่า เสียใจที่ไม่ได้เรียนต่อที่นี่ เพราะมีความผูกพันกับโรงเรียนนี้

นางมาริสา ทองชมภูนุช ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขางู กล่าวว่า เห็นใจผู้ปกครองที่ต้องหาที่เรียนให้บุตรหลานใหม่ อีกทั้งต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เมื่อวานนี้ ทางโรงเรียนไปนำนักเรียนที่โรงเรียนเอกชนในจังหวัดแล้ว แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 19 คน

 

 

กลับขึ้นด้านบน