ประมงพื้นบ้านสตูลนำ “ซั้งเชือก” ทำประมงอนุรักษ์สัตว์ทะเล

ประมงพื้นบ้านสตูลนำ “ซั้งเชือก” ทำประมงอนุรักษ์สัตว์ทะเล

ประมงพื้นบ้านสตูลนำ “ซั้งเชือก” ทำประมงอนุรักษ์สัตว์ทะเล

รูปข่าว : ประมงพื้นบ้านสตูลนำ “ซั้งเชือก” ทำประมงอนุรักษ์สัตว์ทะเล

เครือข่ายประมงพื้นบ้านขอนคลาน จ.สตูล นำภูมิปัญญาท้องถิ่น “ซั้งเชือก” ใช้แก้ปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลง

ปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติที่เริ่มมีปริมาณลดลง หลังชาวประมงเพิ่มขึ้นรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทำให้มีต้นทุนการทำประมงสูงขึ้น และเกิดความไม่แน่นอนของปริมาณสัตว์น้ำ และต้องคอยพึ่งพาการเพิ่มขึ้นของปริมาณสัตว์น้ำทะเลโดยธรรมชาติแต่เพียงอย่างเดียวนั้น

เครือข่ายประมงพื้นบ้าน ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล) ประมงจังหวัด และฝ่ายปกครอง จัดทำประชาคมหมู่บ้าน และมีมติในการทำประมงชนิด “ซั้งเชือก” ซึ่งเป็นวิถีของภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในการร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำ

“ซั้งเชือก” มีลักษณะเสมือนหญ้าเทียมในทะเล โดยเป็นเชือกใยยักษ์แยกเชือกจากเส้นใหญ่ ให้เป็นเส้นเล็กฝอยนำไปวางลงในทะเล จุดที่มีความลึกของน้ำทะเลที่พอเหมาะจะเป็นแหล่งเพาะฟักตัวของสัตว์น้ำทะเลวัยอ่อน แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทะเลขนาดเล็ก รวมถึงปลานานาชนิดมาอาศัยอยู่รวมกัน และถือเป็นการสร้างความมั่นคงให้ชาวประมงพื้นบ้านโดยเลิกใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย

 

กลับขึ้นด้านบน