ภาคประชาสังคมห่วงประชาพิจารณ์แก้กฎหมายบัตรทอง หวั่นรับฟังไม่กว้างขวาง

ภาคประชาสังคมห่วงประชาพิจารณ์แก้กฎหมายบัตรทอง หวั่นรับฟังไม่กว้างขวาง

ภาคประชาสังคมห่วงประชาพิจารณ์แก้กฎหมายบัตรทอง หวั่นรับฟังไม่กว้างขวาง

รูปข่าว : ภาคประชาสังคมห่วงประชาพิจารณ์แก้กฎหมายบัตรทอง หวั่นรับฟังไม่กว้างขวาง

ภาคประชาสังคมห่วงประชาพิจารณ์แก้กฎหมายบัตรทอง เกรงว่าอาจไม่มีการเปิดพื้นที่อย่างกว้างขวางเพื่อรับฟังปัญหาที่แท้จริง

วันนี้ (31 พ.ค.2560) นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และอดีตกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงการเตรียมจัดทำประชาพิจารณ์พิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จะดำเนินการภายในเดือน มิ.ย.นี้ โดยระบุว่า มีข้อกังวลเกี่ยวกับประชาพิจารณ์ คือ ประชาชนที่มีสิทธิพูดเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนก่อนเท่านั้น

ขณะที่ผู้ที่ต้องการแสดงความเห็น แต่ไม่อยากลงทะเบียนกลับต้องรอ โดยเท่าที่ทราบมา คณะกรรมการแก้ไขกฎหมาย จะรับฟังและบันทึกเฉพาะประเด็นที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขเท่านั้น ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่อยู่ในความกังวลของภาคประชาชน จะไม่มีการบันทึกไว้ ซึ่งหากกรณีนี้เป็นเรื่องจริง ก็ถือว่าเป็นเวทีประชาพิจารณ์ที่น่าผิดหวัง สำหรับกระบวนการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพ ในประเด็นการเปิดรับฟังอย่างแพร่หลาย ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่ประชาชนต้องการให้เกิดการแก้ไข

ก่อนหน้านี้ นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า หลังจากคณะกรรมการพิจารณาร่างฯ ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับที่มีการแก้ไขปรับปรุงแล้ว จะมีการดำเนินการใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1.การรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ คาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้ภายในสัปดาห์นี้ 2.การจัดเวทีประชาพิจารณ์ ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 10 มิ.ย. จ.เชียงใหม่ วันที่ 11 มิ.ย. จ.ขอนแก่น วันที่ 17 มิ.ย. และภาคกลางและทั้งประเทศวันที่ 18 มิ.ย. ที่ศูนย์การประชุมเซ็นทรา แจ้งวัฒนะ และ 3.การรับฟังความคิดเห็่นจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือถึงเป้าหมายและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 มิ.ย.

 

กลับขึ้นด้านบน