โคเรียคิง แจงระงับโฆษณา-ยกเลิกแสดงราคาเต็ม ตามคำสั่ง สคบ.แล้ว

โคเรียคิง แจงระงับโฆษณา-ยกเลิกแสดงราคาเต็ม ตามคำสั่ง สคบ.แล้ว

โคเรียคิง แจงระงับโฆษณา-ยกเลิกแสดงราคาเต็ม ตามคำสั่ง สคบ.แล้ว

รูปข่าว : โคเรียคิง แจงระงับโฆษณา-ยกเลิกแสดงราคาเต็ม ตามคำสั่ง สคบ.แล้ว

โคเรียคิง แจงระงับการโฆษณากระทะโคเรียคิงและยุติการแสดงราคาเต็มแล้ว ตามคำสั่ง สคบ. เผยวัสดุเคลือบ 8 ชั้นเป็นเทคนิคเฉพาะที่มีความปลอดภัย พร้อมรับผิดชอบหากไม่พอใจสินค้า

วันนี้ (1 มิ.ย.2560) บริษัทฯ โคเรียคิง ส่งหนังสือชี้แจงสื่อมวลชน หลังจาก สคบ.ส่งหนังสือห้ามการใช้ข้อความโฆษณากระทะยี่ห้อ โคเรียคิง รุ่น Gold series และรุ่น Diamond series ดังนี้

1. การห้ามบริษัทฯ ใช้ข้อความโฆษณาตามคำสั่งคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรง ที่ 1/2560 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ขอน้อมรับและจะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวในการโฆษณาครั้งต่อไปในทุกสื่อโฆษณา

ทั้งนี้ ได้ระงับการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณากระทะโคเรียคิง ก่อนที่จะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สคบ.แล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการดำเนินธุรกิจ

2. คุณสมบัติของกระทะโคเรียคิง ยืนยันถึงมาตรฐานของกระทะโคเรียคิงว่า มีกระบวนการผลิตและมีความปลอดภัย สำหรับการใช้งานตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับจากประเทศญี่ปุ่น กลุ่มประเทศยุโรป และประเทศเกาหลีใต้

ด้านวัสดุเคลือบ 8 ชั้น ใช้กระบวนการพ่นเคลือบ โดยใช้ Titanium Sanding Gun Technology ในขั้นตอนแรกก่อนการพ่นเคลือบเป็นชั้น ๆ รวม 8 ชั้น โดยใช้หัวพ่นเคลือบทั้งหมด 12 หัวพ่นเคลือบ และนำไปผ่านกระบวนการอบ ด้วยความร้อนที่อุณหภูมิมากกว่า 420 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะ จนชั้นเคลือบหลอมติดเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อความแข็งแรงของกระทะและทนความร้อนสูง ในขณะที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

สำหรับคุณสมบัติที่ไม่ติดกระทะมากกว่าปกติ 300% ขอชี้แจงว่า เป็นการเปรียบเทียบกระทะรุ่น Diamond Series ว่าไม่ติดกระทะมากกว่ากระทะรุ่น Gold Series 3 เท่า หรือ 300% ของโคเรียคิง ซึ่งได้มีคำชี้แจงในภาพยนตร์โฆษณาตั้งแต่เริ่มออกอากาศแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบเอกสารรับรองระบบการบริหารคุณภาพ รายงานสรุปการทดสอบผลิตภัณฑ์ เอกสารรับรองบริษัทผู้ขาย และเอกสารอื่น ๆ รวม 7 ฉบับ พร้อมภาพถ่าย และคลิปแสดงขั้นตอนการผลิตกระทะโคเรียคิง จากประเทศเกาหลีใต้ ตามลิงค์นี้ https://vimeo.com/219790348 มาให้ท่านเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

3.การตั้งราคาขาย บริษัทฯ ขอน้อมรับคำสั่งของ สคบ. เกี่ยวกับเรื่องการตั้งราคาขาย และจะยุติการแสดงราคาเต็ม ตามมูลค่าของสินค้าในการโฆษณาต่าง ๆ ทั้งนี้ จะยกเลิกข้อความโฆษณาดังกล่าวในชิ้นงานโฆษณาใหม่เร็ว ๆ นี้ 

สำหรับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจกับคุณภาพของกระทะโคเรียคิง ไม่ว่ารุ่นใด บริษัทฯ จะรับผิดชอบในการดูแลลูกค้า โดยลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-126-3131

กลับขึ้นด้านบน