"สมชัย" แถลงยอมรับข้อสรุปเซ็ทซีโร่ 5 กกต.

"สมชัย" แถลงยอมรับข้อสรุปเซ็ทซีโร่ 5 กกต.

"สมชัย" แถลงยอมรับข้อสรุปเซ็ทซีโร่ 5 กกต.

รูปข่าว : "สมชัย" แถลงยอมรับข้อสรุปเซ็ทซีโร่ 5 กกต.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 1 ใน 5 คณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงยอมรับในข้อสรุปของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. ที่เนื้อหาส่วนหนึ่งให้ 5 กกต.พ้นจากตำแหน่ง

วันนี้ (2 พ.ค.2560) หลังทราบข้อสรุปของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กฎหมายลูก กกต. ที่ให้ กกต.ทั้ง 5 คนพ้นตำแหน่งและกลับไปเริ่มการสรรหาใหม่ หรือ เซ็ทซีโร่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แถลงยอมรับในมติของกรรมาธิการแต่เห็นว่าในบางประเด็นควรมีเหตุผลสมควร เพราะ กกต. 4 ใน 5 คนชุดปัจจุบันมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนายใหม่ พร้อมขอให้กรรมาธิการ การชี้แจงเหตุผลต่อประชาชน และคาดการณ์ว่าท้ายที่สุดในการประชุมของ สนช.วันที่ 9 มิ.ย. สนช.จะเห็นตามที่กรรมาธิการเสนอ

พร้อมปฏิเสธถึงข้อกังวลจากบางฝ่ายที่มองว่า กกต.จะน้อยใจจนขอลาออก เพราะการลาออกจะสร้างปัญหาให้แก่องค์กร โดยยืนยันจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและความรับผิดชอบ ก่อนจะพ้นจากตำแหน่งอีก 4 เดือนข้างหน้า และสะสางงานเพื่อจะส่งมอบให้ กกต.ชุดใหม่ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ต่อ

นายสมชัย ยังไม่ชี้ชัดว่า หลัง สนช.ผ่านวาระ 3 แล้วส่งร่างกฎหมายมายัง กกต. แล้วจะส่งข้อคิดเห็นไปยัง สนช.หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ขอพิจารณารายละเอียดบนพื้นฐานเหตุและผล แตไม่ใช่เหตุผลส่วนตัว หากจะยื่นข้อเห็นต่างไปยัง สนช.ก็จะเป็นการยื่นบนหลักการและเหตุผลให้ไทยเป็นสังคมนิติรัฐนิติธรรม

นายสมชัยปฏิเสธตอบข้อสักถามว่า ข้อสรุปของกรรมาธิการมีการตั้งธงไว้ก่อนหรือไม่ แต่ห่วงกังวลว่าการดำเนินการต่อ กกต.ครั้งนี้จะเป็นมาตรฐานต่อการร่างกฎหมายลูกขององค์กรอิสระอื่นหรือไม่ ทั้ง ป.ป.ช. หรือ ศาลรัฐธรรมนูญ แต่ส่วนตัวเชื่อว่าไม่ พร้อมทิ้งท้ายว่าหลักการร่างกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกๆองค์กร และหลังจากนี้ 1-2 สัปดาห์ กกต.จะจัดประชุมบุคลากร เพื่อจัดวาระงานสำคัญเร่งด่วนที่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และส่วนตัวหลังสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่จะกลับไปทำหน้าที่ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต ที่มูลนิธิองค์การกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต)

กลับขึ้นด้านบน