กยศ.ขีดเส้น 5 ก.ค.ลูกหนี้ยืมเรียนต้องชำระหนี้

กยศ.ขีดเส้น 5 ก.ค.ลูกหนี้ยืมเรียนต้องชำระหนี้

กยศ.ขีดเส้น 5 ก.ค.ลูกหนี้ยืมเรียนต้องชำระหนี้

รูปข่าว : กยศ.ขีดเส้น 5 ก.ค.ลูกหนี้ยืมเรียนต้องชำระหนี้

กยศ.แจ้งเตือนผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา เนื่องจากใกล้ครบกำหนดที่จะต้องชำระเงินคืน ภายในวันที่ 5 ก.ค.นี้ หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด จะต้องเสียค่าปรับร้อยละ 12-18 ต่อปี และอาจถูกฟ้องได้

วันนี้ (2 มิ.ย.) น.ส.ดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รักษาการแทนผู้จัดการ กยศ. เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนฯ มีผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 3 ล้านราย ซึ่งมีหน้าที่ในการชำระเงินคืนหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นน้อง โดยผู้กู้ยืมต้องติดต่อชำระเงินคืนตามกำหนดภายในวันที่ 5 ก.ค.ของทุกปี และหากชำระล่าช้าจะทำให้ผู้กู้ยืมต้องเสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี รวมถึงอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้

ทั้งนี้ ทางกองทุนยังได้อำนวยความสะดวกในการชำระเงินคืนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั่วประเทศ ด้วยรหัสการชำระเงิน (Barcode) มีขั้นตอน ดังนี้ 1.เข้าตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th ณ วันที่ประสงค์ชำระเงิน 2. ดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีผู้กู้ 3. ดูยอดหนี้ที่จะต้องชำระรวมในงวด 5 ก.ค.2560 4. พิมพ์รหัสการชำระเงิน (Barcode) และ 5. นำเงินไปจ่ายชำระที่ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารที่กองทุนกำหนด หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2016-4888 โดยกองทุนกำลังทยอยเพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้กู้ยืมทั่วประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงกองทุนยังมีบริการแจ้งเตือนทาง SMS และ/หรือ e-Mail สำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนสมัครใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ กยศ.

กลับขึ้นด้านบน