คสช.แจงผลงาน 3 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 4 มิ.ย.

คสช.แจงผลงาน 3 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 4 มิ.ย.

คสช.แจงผลงาน 3 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 4 มิ.ย.

รูปข่าว : คสช.แจงผลงาน 3 ปี ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 4 มิ.ย.

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ เตรียมชี้แจงผลงานครบรอบ 3 ปีพรุ่งนี้ ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย เสนอเรื่องแรกคือ “ธงแดง” หมายถึงการแก้ปัญหามาตรฐานการบินพลเรือนของไทย

วันนี้ (3 มิ.ย.2560) พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มอบหมายให้สำนักเลขาธิการ คสช. ชี้แจงทำความเข้าใจต่อประชาชนอย่างเข้าใจง่าย ถึงผลงานและความคืบหน้าในปฏิรูปประเทศ งานการบริหารราชการแผ่นดิน และการแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติ ของ คสช.และรัฐบาลตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษา การรักษาความสงบเรียบร้อย การแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ และการช่วยเหลือเกษตกรผู้มีรายได้น้อย

โดยในวันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. หลังเวลา 18.00 น. จะเผยแพร่ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการทำหน้าที่ผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนพิเศษ โดยตอนแรกชื่อตอนธงแดง หรือ หมายถึงธงไอเคโอ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบินพลเรือนของไทย หนึ่งในปัญหาของประเทศ ที่รัฐบาลและคสช. เร่งแก้ไขเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานด้านการบินของไทยให้ทัดเทียมสากล โดยตอนพิเศษจะมีเฉพาะทุกวันอาทิตย์นานติดต่อกัน 12 ตอน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานข้อมูลความคืบหน้า ในเรื่องต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และช่วยเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองในสังคม ในห้วงการเดินหน้าภารกิจสำคัญตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ คือการวางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว และการปฏิรูปประเทศ

กลับขึ้นด้านบน