ไทย-สหรัฐฯ ร่วมฝึกซ้อมรบผสม CARAT 2017

ไทย-สหรัฐฯ ร่วมฝึกซ้อมรบผสม CARAT 2017

ไทย-สหรัฐฯ ร่วมฝึกซ้อมรบผสม CARAT 2017

รูปข่าว : ไทย-สหรัฐฯ ร่วมฝึกซ้อมรบผสม CARAT 2017

ถือเป็นปีแรกที่สหรัฐฯ ส่งเรือที่มีประสิทธิภาพสูง USS CORONADO ซึ่งประจำการที่สิงคโปร์ มาปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการร่วมฝึกซ้อมรบผสม กะรัต 2017 ระหว่างกองทัพไทยและสหรัฐฯ ครั้งที่ 23 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารร่วมกัน

"การยิงเป้าลอยน้ำ" ซึ่งติดแผ่นสะท้อนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้เรดาร์สามารถตรวจจับได้ ถูกปล่อยจาก USS CORONADO ของสหรัฐฯ และใช้เป็นเป้ายิงด้วยปืนเรือในระยะต่างๆ เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญ ในการฝึกซ้อมรบผสม กะรัต 2017 ระหว่างกองทัพไทย และสหรัฐฯ

เป็นปีแรกที่เรือ USS CORONADO ที่มีประสิทธิภาพสูงของสหรัฐฯ ถูกส่งมาฝึกซ้อมรบ จุดเด่นของเรือลำนี้ ถูกออกแบบให้ปรับเปลี่ยนภารกิจได้หลากหลาย ทั้งเรือรบผิวน้ำ ปราบเรือดำน้ำ ยกพลขึ้นบก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล และทำลายทุ่นระเบิด พร้อมระบบอาวุธที่ทันสมัย

ขณะที่กองทัพไทยส่งเรือหลวง 5 ลำ และเครื่องบินตรวจการณ์ จำนวน 1 ลำเข้าร่วมฝึก และนี่คือการจำลองสถานการณ์ตรวจค้นเรือ โดยจำลองเรือสุโขทัยเป็นเรือต้องสงสัย เพื่อร่วมฝึกตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน จนถึงการปฏิบัติ บนเรือนเรศวร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์

การฝึกแปรกระบวนเรือทางยุทธวิธีในรูปแบบต่างๆ ผ่านเครื่องมือสื่อสาร เป็นอีกภารกิจสำคัญ เพื่อให้เกิดความชำนาญ และเข้าใจตรงกัน ภายใต้อุปสรรคจากสภาพอากาศ และคลื่นลม เพื่อให้เรือทุกลำ ทราบและเข้าใจทันทีเมื่อสั่งปฏิบัติ ภาพที่ปรากฏยังแสดงถึงความมีวินัย และความสง่างาม ของการปฏิบัติภารกิจ

นาวาโท คทายุธ โพธิ์ทอง หัวหน้ายุทธการและข่าว กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ระบุว่า การฝึกร่วมระหว่างไทย และสหรัฐฯ ครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี โดยไทยได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการฝึกซ้อมรบ เพื่อนำมาปรับใช้ในกองทัพ

การฝึกซ้อมรบผสม กะรัต 2017 ระหว่างวันที่ 2- 5 มิถุนายน ยังมีการฝึกรูปแบบต่างๆ อีก เช่น การป้องกันภัยทางอากาศ เพื่อตรวจจับเป้าอากาศยาน การจัดรูปกระบวนป้องกันเรือดำน้ำ การฝึกปราบเรือดำน้ำ และการวางแผนสกัดกั้นเรือดำน้ำของข้าศึก รวมถึงการวางแผนการใช้เรือดำน้ำของกองทัพไทยที่ซื้อมาจากจีน ซึ่งจะมีการฝึกซ้อมในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน