กรมชลฯ เตือนพื้นที่ท่วมขังเตรียมรับฝนตกหนักระลอกใหม่

กรมชลฯ เตือนพื้นที่ท่วมขังเตรียมรับฝนตกหนักระลอกใหม่

กรมชลฯ เตือนพื้นที่ท่วมขังเตรียมรับฝนตกหนักระลอกใหม่

รูปข่าว : กรมชลฯ เตือนพื้นที่ท่วมขังเตรียมรับฝนตกหนักระลอกใหม่

กรมชลประทาน เตรียมความพร้อมระบบและอุปกรณ์ เพื่อรับมือปริมาณน้ำที่จะมากับฝนตกหนักระลอกใหม่ หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่ในสัปดาห์นี้

นนี้ ( 6 มิ.ย.2560 ) นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกโครงการในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม โดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมขังเดิมให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมกับให้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ เครื่องจักร และเครื่องมือไว้ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างทันท่วงที

 

 

ขณะที่ สถานการณ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 41,182 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ ซึ่งมากกว่าปี 2559 ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 17,362 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 34

 

 

ทั้งนี้ เขื่อนใหญ่ทั่วประเทศยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 34,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย 4 เขื่อนหลัก ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ แควน้อยฯ ป่าสักชลสิทธิ์ และเขื่อนภูมิพล ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 13,800 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

กลับขึ้นด้านบน