"ศรีสุวรรณ" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบกรณีมีรายชื่อตำรวจ 99 นายร่วมจับกุมคดีฆ่าหั่นศพ

"ศรีสุวรรณ" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบกรณีมีรายชื่อตำรวจ 99 นายร่วมจับกุมคดีฆ่าหั่นศพ

"ศรีสุวรรณ" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบกรณีมีรายชื่อตำรวจ 99 นายร่วมจับกุมคดีฆ่าหั่นศพ

รูปข่าว : "ศรีสุวรรณ" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบกรณีมีรายชื่อตำรวจ 99 นายร่วมจับกุมคดีฆ่าหั่นศพ

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบ กรณีมีรายชื่อตำรวจ 99 นายร่วมจับกุมผู้ต้องหาคดีฆ่าหั่นศพ และการนำเครื่องบินของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปรับตัวผู้ต้องหามาให้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่แถลง ทำให้เสียงบประมาณแผ่นดิน

วันนี้ (6 มิ.ย.2560) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมหลักฐานสำเนาใบบันทึกการจับกุมที่มีรายชื่อตำรวจ 99 นายร่วมจับกุมผู้ต้องหาในคดีฆ่าหั่นศพ เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ร่วมจับตามที่ระบุในบันทึกหรือไม่ เนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่าชื่อตำรวจที่ระบุมีที่อยู่ต่างกัน การจะเข้าร่วมจับในวันเวลาเดียวกัน เกิดขึ้นได้อย่างไร อีกทั้งการควบคุมตัวผู้ต้องหา เจ้าพนักงานจะต้องคุมตัวผู้ถูกจับ ไปยังที่ทำการของพนักงานสอบสวนของคดีในทันที แต่ปรากฏว่ามีการใช้เครืองบินสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับตัวผู้ต้องหาจากเชียงราย มาที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จัดแถลงข่าว ซึ่งเป็นการขัดต่อกฎหมาย เพราะกรุงเทพมหานครไม่ใช่ที่เกิดเหตุไม่ใช่ผู้รับผิดชอบคดีความนี้ และยังสร้างความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งค่าใช้จ่ายการบินต่อเที่ยว ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่ติดตามข้ามจังหวัด

โดยตัวแทนผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนไว้ตรวจสอบแล้ว เบื้องต้น ใช้เวลาพิจารณาเนื้อหาภายใน 30 วัน ในขั้นแรกจะต้องตรวจสอบใบบันทึกจับที่ผู้ร้องแนบมาว่าเป็นเอกสารทางราชการจริงหรือไม่ เนื่องจากผู้ร้องระบุว่าได้สำเนาเอกสารมาจากภาพที่ถูกเผยแพร่ในสื่อออนไลน์

 

กลับขึ้นด้านบน