นำร่อง "เลี้ยงผึ้ง"ป้องกันช้างป่าตะวันตก

นำร่อง "เลี้ยงผึ้ง"ป้องกันช้างป่าตะวันตก

นำร่อง "เลี้ยงผึ้ง"ป้องกันช้างป่าตะวันตก

รูปข่าว : นำร่อง "เลี้ยงผึ้ง"ป้องกันช้างป่าตะวันตก

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช นำร่องชุมชนแก่งปลากด จ.กาญจนบุรี เลี้ยงผึ้งเป็นรั้วป้องกันช้างป่า จากเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าสลักพระ เป็นพื้นที่แรก หลังเจอปัญหาช้างป่าออกมาในชุมชน สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ช้างป่าออกมาหากินใกล้กับชุมชน และพื้นที่การเกษตร เป็นปัญหาที่ชาวบ้านแก่งปลากด จ.กาญจนบุรี กำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ แม้ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จะสร้างรั้วและคูกันช้าง แต่แก้ปัญหาได้บางส่วน ชาวบ้านจึงทดลองเลี้ยงผึ้งกันช้าง ซึ่งแก้ปัญหาช้างป่าสำเร็จมาแล้ว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูหลวงจังหวัดเลย โดยนำมาปรับใช้ เพื่อแก้ปัญหาคนกับช้างในพื้นที่

บ่อยครั้งที่ช้างป่าจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสลักพระ จ.กาญจนบุรี ออกมาหากินใกล้กับชุมชน และพื้นที่การเกษตร จนชาวบ้านแก่งปลากดกว่า 60 ครัวเรือน จึงต้องเลิกทำการเกษตร เพราะถูกช้างป่าลงมาหากินและทำลายเสียหาย และเมื่อ 5 ก่อน ชาวบ้านแก่งปลากด ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี ถูกช้างป่าทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส

 แม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี จะมีการทำคูและรั้วไฟฟ้ากันช้าง รวมกว่า 49 กิโลเมตร แต่ก็พบว่าช้างป่าบางส่วนทำลายจนเสียหาย และออกมาหากินนอกพื้นที่เช่นเดิม ชาวบ้านโดยรอบป่าสลักพระ จึงต้องการหาวิธีกันช้างแบบใหม่ จึงเกิดแนวคิดทดลองเลี้ยงผึ้งไล่ช้างป่า

พะนอ กำเนิดเพ็ชร เป็นหนึ่งในชาวบ้าน ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงผึ้งกันช้าง ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขาทดลองเลี้ยงจำนวน 40 กล่อง โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหลวง จ.เลย มาแนะนำการดูแลทุกขั้นตอน หากประสบความสำเร็จ เขาจะได้รั้วรังผึ้งกันช้างเขามาในพื้นที่การเกษตร และขยายพันธุ์ให้ชาวบ้านคนอื่น

ไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ บอกว่า ช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีประ มาณ 250 ตัว มีพฤติกรรมออกมาหากินนอกพื้นที่ประมาณร้อยละ 10 ช้างบางตัวเรียนรู้ได้รวดเร็ว สามารถทำลายรั้วไฟฟ้ากันช้าง และคูกันช้างออกมาหากินตามพื้นที่การเกษตรรอบป่าสลักพระ เช่นเดิม

การเลี้ยงผึ้งป้องกันช้างที่บ้านแก่งปลากด จ.กาญจนบุรี เป็นอีกความหวังของชาวบ้าน พวกเขาบอกว่า แม้หากไม่สามารถไล่ช้างได้ ก็ยังจะมีรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น และยังสามารถอยู่รวมกับช้างป่าได้ ที่นี่จึงเป็นที่แรกนำร่องทดลองเลี้ยงผึ้งเพื่อแก้ปัญหาคนกับช้างในผืนป่าตะวันตก


 

กลับขึ้นด้านบน