ไทยลงนามแก้ทะเลกรด-ขยะทะเล "วันมหาสมุทรโลก" 8 มิ.ย.นี้

ไทยลงนามแก้ทะเลกรด-ขยะทะเล "วันมหาสมุทรโลก" 8 มิ.ย.นี้

ไทยลงนามแก้ทะเลกรด-ขยะทะเล "วันมหาสมุทรโลก" 8 มิ.ย.นี้

รูปข่าว : ไทยลงนามแก้ทะเลกรด-ขยะทะเล "วันมหาสมุทรโลก" 8 มิ.ย.นี้

คณะผู้แทนไทย เตรียมลงนามในเอกสาร Call for Action ซึ่งเป็นปฏิญญาระหว่างรัฐบาล เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาภาวะความเป็นกรดของมหาสมุทร การประมงยั่งยืน และการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ

วันนี้ (8 มิ.ย.2560)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันทะเลโลก 8 มิ.ย.ปีนี้ ขณะนี้ผู้แทนจากประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3-11 มิ.ย.นี้ โดยวาระสำคัญที่ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือทช.จะมีการแถลงท่าทีในวันที่ 9 มิ.ย.นี้ เพื่อรับรองเอกสาร Call for Action ซึ่งเป็นปฏิญญาระหว่างรัฐบาล 

สาระสำคัญของคือ มลพิษทางทะเล การบริหารจัดการ ปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง การลด และแก้ไขภาวะความเป็นกรดของมหาสมุทร การประมงยั่งยืน และการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ กำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะ การส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้มหาสมุทรและทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยนำข้อกฎหมายในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลมาปฎิบัติ 

สำหรับคณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยพล.อ.สุรศักดิ์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พล.ท.ธรณิศวร์ โรจนสุวรรณ พ.ท.หญิง ภณิชชา ธีระเดชพงศ์ น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเล นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน นางสุรีย์ สตภูมินทร์ นักวิชาการประมงชำนายการพิเศษ นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  เป็นต้น 

 

 

แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน