เปิดข้อมูล "ก่อการร้ายกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ"

เปิดข้อมูล "ก่อการร้ายกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ"

เปิดข้อมูล "ก่อการร้ายกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ"

รูปข่าว : เปิดข้อมูล "ก่อการร้ายกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ"

เหตุการณ์ความรุนแรงและการก่อการร้ายเกิดขึ้นรายอาทิตย์ การก่อการร้ายไม่เพียงส่งผลกระทบต่อชีวิต แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจอย่างมหาศาล Institute for Economics and Peace (IEP) ชี้ว่าในปี 2558 การก่อการร้ายส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

IEP เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เน้นการทำงานด้านการพัฒนาตัวชี้วัดของการวิเคราะห์สันติภาพ และการคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาดัชนีระดับโลกและระดับชาติ คำนวณต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรง การวิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับประเทศ และการทำความเข้าใจถึงสันติภาพในเชิงบวก

รายงานผลกระทบจากการก่อการร้ายตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปี 2558 ระบุว่า จำนวนการก่อการร้ายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และประเทศที่ได้รับผลกระทบมาก ที่สุดคือประเทศในพื้นที่ขัดแย้ง โดยเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องได้แก่ เหตุการณ์ 9/11 กองทัพสหรัฐฯ บุกรุกอัฟกานิสถาน การขยายกองกำลังสหรัฐฯ เข้าไปในอิรัก และสงครามกลางเมืองในซีเรีย

 

 

IEP ศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการก่อการร้าย พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

  • ในปี 2558 การก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกราว 89.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ผลกระทบทางเศรษฐกิจและค่าเสียโอกาส จากการก่อการร้ายเพิ่มสูงขึ้นราว 11 เท่าภายใน 15 ปีที่ผ่านมา
  • ประเทศอิรักได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการก่อการร้ายมากที่สุด คิดเป็น 17 เปอร์เซนต์ของ GDP ของประเทศ
  • ความสูญเสียจากการเสียชีวิตคิดเป็น 74 เปอร์เซนต์ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการก่อการร้ายทั้งหมด

อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบความเสียหายทางเศรษฐกิจของโลกที่เกิดจากความรุนแรงทั้งหมด เหตุการณ์ก่อการร้าย คิดเป็น 1 เปอร์เซนต์ จากการใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่น

ในรายงานระบุว่าปี 2558 มีผู้เสียชีวิตจากการก่อการร้ายเกือบ 30,000 คน (รายงานดังกล่าวไม่ได้รวมตัวเลขผู้เสียชีวิตจากสงคราม) เทียบเป็นมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการก่อการร้ายราว 90 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

 

แม้จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุก่อการร้ายและมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจในปี 2558 จะลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่ความรุนแรงและความเสียหายทั้งจากชีวิตและทรัพย์สินก็ยังสูงเป็นอันดับสอง ภายใน 16 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของ IEP ระบุว่าปี 2557 เป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายรุนแรงมากที่สุด โดยผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 105.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากปัญหาการก่อการร้ายในพื้นที่อิรัก ซีเรีย และอัฟกานิสถาน 

ประเทศที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการก่อการร้ายมากที่สุด คือ อิรัก คิดเป็น 17 เปอร์เซนต์ของ GDP ของประเทศ ตามมาคือ อัฟกานิสถาน ซีเรีย เยเมน ลิเบีย ซูดานใต้ ไนจีเรีย ปากีสถาน ไนเจอร์ และสาธารณรัฐแอฟริกากลาง

 

 

IEP ยังระบุด้วยว่า การสูญเสียชีวิต คิดเป็น 74 เปอร์เซนต์ของความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการก่อการร้ายทั้งหมด 

 

เมื่อแยกรายละเอียดแบ่งตามลักษณะการก่อการร้าย พบว่า การก่อเหตุด้วยระเบิดส่งผลเสียหายในสัดส่วน ที่มากที่สุดถึง 43.2 เปอร์เซนต์ 

 

 

อย่างไรก็ดี IEP ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความรุนแรงทั่วโลก ในปี 2559 พบว่าความรุนแรงทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 14.3 ล้านล้านดอลลาร์สากล หรือเทียบเท่ากับ 12.6 เปอร์เซนต์ของ GDP โลกหรือราว 5.4 ดอลลาร์ต่อประชากรโลกทุกคน ต่อวัน

  • ค่าใช้จ่ายด้านการทหารคิดเป็น 39 เปอร์เซนต์ของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความรุนแรงทั้งหมด (ราว 5.6 ล้านล้านดอลลาร์สากล)
  • ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาความปลอดภัยในประเทศคิดเป็น 28 เปอร์เซนต์ ของผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความรุนแรงทั้งหมด (4.1 ล้านล้านดอลลาร์สากล)

การก่อการร้าย คิดเป็น 1 เปอร์เซนต์ของผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงในรูปแบบอื่นๆ

 

 

ที่มา: รายงาน Global Terrorism Index 2016: Measuring and Understanding the Impact of Terrorism และ รายงาน Global Peace Index 2017: Measuring Peace in a complex world โดย The Institute for Economics and Peace (IEP) 

 

ชลัญธร โยธาสมุทร : แปลและเรียบเรียง

กลับขึ้นด้านบน