ประชาชนร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

ประชาชนร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

ประชาชนร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

รูปข่าว : ประชาชนร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล

ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

วันนี้ (9 มิ.ย.2560) พระพุทธนิรันตราย ลักษณะเป็นพระพุทธรูป 2 องค์ สร้างครอบกันไว้ เบื้องหลังมีเรือนแก้ว เป็นพุ่มพระมหาโพธิเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญ มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพิธี และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานสงฆ์บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 195 รูป นำเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วย ซึ่งวันนี้ 9 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

 

 

 

ทั้งนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่ เพิ่มเติมอีกจำนวน 9 บท จากเดิม 28 บท รวมเป็น 37 บท เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนในพิธี นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุดดวงใจราษฎร์ ปราชญ์แห่งน้ำ สะท้อนถึงพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ขณะเดียวกัน มีประชาชนร่วมกิจกรรมอาสาประดิษดอกไม้จันทน์ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น. ทุกวัน จากภาพมุมสูง ประชาชนร่วมพิธีเต็มพื้นที่ พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันสำคัญในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน