โฆษกกลาโหม ชี้ปชช.สะท้อน "ปรองดอง" ไม่ใช่นิรโทษกรรม

โฆษกกลาโหม ชี้ปชช.สะท้อน "ปรองดอง" ไม่ใช่นิรโทษกรรม

โฆษกกลาโหม ชี้ปชช.สะท้อน "ปรองดอง" ไม่ใช่นิรโทษกรรม

รูปข่าว : โฆษกกลาโหม ชี้ปชช.สะท้อน "ปรองดอง" ไม่ใช่นิรโทษกรรม

พล.ต.คงชีพ โฆษกกระทรวงกลาโหม ชี้เวทีสร้างความสามัคคีปรองดอง ประชาชนให้ความสนใจประเด็นการเมืองมากที่สุด โดยเสนอให้พัฒนาพรรคการเมือง และคำนึงถึงหลักการปรองดอง ที่ไม่ใช่การนิรโทษกรรม

วันนี้(11 มิ.ย.2560) พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระบุถึงภาพรวมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง ว่า ประชาชนตื่นตัว และให้ความสนใจต่อประเด็นทางการเมืองมากที่สุด

พร้อมเสนอให้พัฒนาพรรคการเมืองไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง มีอุดมการณ์ชัดเจน และคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพ ไม่ผูกขาดเฉพาะกลุ่มและมีมาตรฐานด้านจริยธรรม ใช้กลไกรัฐสภาแก้ปัญหา รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการเมือง โดยยึดหลักสันติวิธีและไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

นอกจากนี้ ต้องสร้างองค์กรอิสระให้มีความเข้มแข็ง เพื่อปฎิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นกลางทางการเมือง รวมทั้งต้องวางระบบและกระบวนการเลือกตั้งให้มีกฎกติกาเป็นที่ยอมรับ มีการลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตอย่างจริงจัง เร่งรัดพิจารณาคดีทางการเมืองให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
โดยคำนึงว่า การสร้างความปรองดองไม่ใช่การนิรโทษกรรม รวมทั้งผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม

พล.ต.คงชีพ ย้ำว่า คณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง มีความตั้งใจจริง และเข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่าย และข้อคิดเห็นทุกประเด็นถือเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่าย ทบทวนและทำความเข้าใจไปด้วยกัน โดยประเด็นความเห็นร่วมที่สอดคล้องกันจะนำไปสู่ความสงบสันติของการอยู่ร่วมกัน และพัฒนาการทางสังคม

ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่มี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน โดยได้รับร่างความเห็นร่วมทั้งหมด เพื่อจัดทำร่างปฏิญญาประเทศ หรือ สัญญาประชาคมว่าด้วยเรื่องปรองดอง ซึ่งจะแล้วเสร็จ วันที่ 15 มิ.ย.นี้ เพื่อเปิดเวทีเผยแพร่และรับฟังความเห็นประชาชน 4 กองทัพภาคต่อไป

กลับขึ้นด้านบน