คลังเล็งช่วยเช่าบ้านผู้มีรายได้น้อย

คลังเล็งช่วยเช่าบ้านผู้มีรายได้น้อย

คลังเล็งช่วยเช่าบ้านผู้มีรายได้น้อย

รูปข่าว : คลังเล็งช่วยเช่าบ้านผู้มีรายได้น้อย

กระทรวงการคลัง ได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 20 ประเภท ทั้งค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าน้่ำ ค่าไฟ โดยจะจ่ายผ่านบัตรอิเลคทรอนิกส์ เติมเงินให้ทุกเดือน แต่ไม่มีการสะสมยอดหากไม่ใช้สิทธิ

วันนี้ ( 11 มิ.ย.2560 ) น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย เพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง ได้สรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาก่อนการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยเเนวทางการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเเรก จะนำความช่วยเหลือเดิมที่กระจายในหลายหน่วยงานมารวมกัน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงจุด ตามความต้องการพื้นฐานอาชีพและถิ่นที่อยู่อาศัย

ประกอบด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการเดินทาง รถเมล์ รถไฟฟรี ที่เป็นงบเดิมของกระทรวงคมนาคม ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี ของกระทรวงมหาดไทย ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มของกระทรวงพลังงาน รวมถึงการให้งบประมาณซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐจากกระทรวงพาณิชย์ รวมงบประมาณที่จะใช้ 30,000 ล้านบาท

ส่วนระยะที่ 2 ที่เป็นโครงการเพิ่มเติมที่จะเริ่มใช้ปี 2560 จะใช้งบจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 50,000 ล้านบาท เช่น การช่วยเหลือ เรื่องส่วนลดค่าโดยสารรถ บขส. ของคนต่างจังหวัด ส่วนลดรถไฟฟ้า เเละการช่วยเหลือค่าเช่าที่อยู่อาศัย แก่ผู้มีรายน้อยที่ย้ายถิ่นฐานการทำงาน แต่เจ้าของที่พักอาศัยบ้านเช่าต้องจดทะเบียน และเสียภาษีอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ (อีดีซี) จากรัฐ

โครงการช่วยเหลือทุกชนิดจะเป็นการเติมเงินเข้าบัตร โดยไม่มีการจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างจัดทำและออกแบบ โดย ใน 1 บัตร จะมีความช่วยเหลือ 20 ประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง หากใช้สวัสดิการในส่วนใดไม่หมดเงินช่วยเหลือดังกล่าวก็จะกลับเข้าสู่กองทุนทันที และเริ่มจ่ายเงินเข้าบัตรใหม่ทุกต้นเดือน เช่น หากได้รับความช่วยเหลือเดือนละ 500 บาท หากใช้ไม่หมด ก็จะถูกตัดจะไม่มีการสะสมไว้ในบัตร และใช้ร่วมประเภทกันไม่ได้

 

กลับขึ้นด้านบน