กยศ.แนะลูกหนี้ตรวจยอดจ่ายคืน "กองทุนยืมเรียน"ภายใน 5 ก.ค.นี้

กยศ.แนะลูกหนี้ตรวจยอดจ่ายคืน "กองทุนยืมเรียน"ภายใน 5 ก.ค.นี้

กยศ.แนะลูกหนี้ตรวจยอดจ่ายคืน "กองทุนยืมเรียน"ภายใน 5 ก.ค.นี้

รูปข่าว : กยศ.แนะลูกหนี้ตรวจยอดจ่ายคืน "กองทุนยืมเรียน"ภายใน 5 ก.ค.นี้

วันที่ 5 ก.ค.นี้ จะถึงวันครบกำหนดชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปี 2560 กยศ. ย้ำว่าหากไม่ชำระตามกำหนดหรือล่าช้า จะต้องโดนเบี้ยปรับ และถูกฟ้องดำเนินคดี โดยแนะให้ตรวจสอบยอดหนี้ และชำระผ่านทางไปรษณีย์ ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส

วันนี้ (12 มิ.ย.2560) ความคืบหน้าปัญหาหนี้ค้างชำระของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ.ที่มากถึง 60,000 ล้านบาท ทำให้ กยศ.ได้ประสานข้อมูลกับนายจ้างในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน เพื่อขอหักเงินจากบัญชีเงินเดือนลูกหนี้ ซึ่งจะเริ่มวันที่ 26 ก.ค.นี้

นายปรเมศวร์  สังข์เอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี กยศ.บอกว่า ในวันที่ 5 ก.ค.นี้จะเป็นวันครบกำหนดชำระของทุกปีหนี้กองทุน กยศ.แล้ว ซึ่งขณะนี้ กยศ.ทยอยเพิ่มช่องทางชำระหนี้ ที่ลูกหนี้สามารถชำระได้ทั่วประเทศด้วยรหัสการชำระเงิน โดยต้องเข้าตรวจสอบยอดหนี้ทางเว็บไซต์ กยศ. เพื่อดูยอดหนี้ที่จะต้องชำระรวมในงวด 5 ก.ค.นี้ และนำรหัสการชำระเงินชำระที่ไปรษณีย์ไทย เคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารที่กองทุนกำหนด

และเนื่องจากกฎหมายฉบับใหม่มีผลบังคับใช้วันที่ 26 ก.ค.นี้ โดยกฎหมายได้ระบุให้นายจ้าง สามารถหักเงินจากรายได้ของลูกจ้างที่เป็นลูกหนี้ในกองทุน กยศ.เช่นเดียวกับการหักภาษีของกรมสรรพากรในแต่ละเดือน

เบื้องต้นจะเริ่มหักรายได้ลูกหนี้ กยศ. ที่เป็นข้าราชการก่อนซึ่งมีประมาณ 100-200 หน่วยงาน โดยมีข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ.และค้างชำระหนี้ ทั้งสิ้น 2 แสนราย มูลหนี้ 80,000 หล้านบาท จากนั้น จะทยอยประสานบริษัทเอกชน เพื่อหักรายได้ของลูกจ้าง มั่นใจว่า จะช่วยลดยอดหนี้ค้างชำระได้ ที่มีอยู่ ร้อยละ 53 ของจำนวนลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมด 1.9 ล้านคน มูลหนี้ 62,000 ล้านบาท

ส่วนแนวทางการดึงลูกหนี้กยศ.เข้าสู่ระบบเครดิตบูโร อยู่ระหว่างจัดทำรข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด คาดว่า จะเริ่มดึงลูกหนี้กยศ.เข้าสู่เครดิตบูโรได้ในปี 2563 จากเดิมปี 2561 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อรวบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. กับกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หรือ กรอ. เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

 กลับขึ้นด้านบน