เคาะแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย – เติมเงินผ่านบัตรอิเลคทรอนิกส์ทุกเดือน

เคาะแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย – เติมเงินผ่านบัตรอิเลคทรอนิกส์ทุกเดือน

เคาะแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย – เติมเงินผ่านบัตรอิเลคทรอนิกส์ทุกเดือน

รูปข่าว : เคาะแล้ว ! มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย – เติมเงินผ่านบัตรอิเลคทรอนิกส์ทุกเดือน

กระทรวงการคลัง เคาะมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยออกมาแล้ว โดยตอนนี้อยู่ระหว่างเสนอมาตรการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาก่อนเสนอ ครม.เห็นชอบอย่างเป็นทางการ

วันนี้ (12 มิ.ย.2560) กระทรวงการคลัง เคาะมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยออกมาแล้ว โดยมาตรการรอบนี้รวมช่วยเหลือกว่า 20 ชนิด ได้แก่ ค่าเช่าบ้าน ค่าเดินทาง ค่าน้่ำ ค่าไฟ โดยจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การลงทะเบียนโดยตรง ทุกอย่างจ่ายผ่านบัตรอิเลคทรอนิกส์ เติมเงินให้ทุกเดือน ไม่มีมาตรการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี แบบที่เคยใช้ก่อนหน้านี้แล้ว

ภายหลังรัฐบาลเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า กระทรวงการคลังได้ข้อสรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณา ก่อนการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

โดยเเนวทางการช่วยเหลือ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเเรก จะนำความช่วยเหลือเดิมที่กระจายในหลายหน่วยงานมารวมกัน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงจุด ตามความต้องการพื้นฐานอาชีพและถิ่นที่อยู่อาศัย ประกอบด้วย สวัสดิการเกี่ยวกับการเดินทาง รถเมล์ รถไฟฟรี ที่เป็นงบเดิม ของกระทรวงคมนาคม ค่าน้ำ ค่าไฟฟรี ของกระทรวงมหาดไทย ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มของกระทรวงพลังงาน รวมถึงการให้งบประมาณ ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐจากกระทรวงพาณิชย์ รวมงบประมาณที่จะใช้ 30,000 ล้านบาท

ส่วนระยะที่สอง เป็นโครงการเพิ่มเติมที่จะเริ่มใช้ปีนี้ จะใช้งบจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 50,000 ล้านบาท เช่น การช่วยเหลือเรื่องส่วนลดค่าโดยสารรถ บขส. ของคนต่างจังหวัดส่วนลดรถไฟฟ้า เเละการช่วยเหลือค่าเช่าที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายน้อยที่ย้ายถิ่นฐานการทำงาน แต่เจ้าของที่พักอาศัยบ้านเช่าต้องจดทะเบียน และเสียภาษีอย่างถูกต้อง รวมถึงติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์ หรือ อีดีซี จากรัฐ

โครงการช่วยเหลือทุกชนิดจะเป็นการเติมเงินเข้าบัตร โดยไม่มีการจ่ายเป็นเงินสด ซึ่งธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างจัดทำและออกแบบ โดย ใน 1 บัตร จะมีความช่วยเหลือ 20 ประเภท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเดินทาง หากใช้สวัสดิการในส่วนใดไม่หมด เงินช่วยเหลือดังกล่าวก็จะกลับเข้าสู่กองทุนทันที และเริ่มจ่ายเงินเข้าบัตรใหม่ทุกต้นเดือน เช่น หากได้รับความช่วยเหลือ เดือนละ 500 บาท หากใช้ไม่หมด ก็จะถูกตัดจะไม่มีการสะสมไว้ในบัตร และใช้ร่วมประเภทกันไม่ได้

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน