ผู้ตรวจฯ ไม่กังวล สนช.เซตซีโร ยันมีคุณสมบัติครบ

ผู้ตรวจฯ ไม่กังวล สนช.เซตซีโร ยันมีคุณสมบัติครบ

ผู้ตรวจฯ ไม่กังวล สนช.เซตซีโร ยันมีคุณสมบัติครบ

รูปข่าว : ผู้ตรวจฯ ไม่กังวล สนช.เซตซีโร ยันมีคุณสมบัติครบ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มั่นใจไม่ถูกเซตซีโร ย้ำมีคุณสมบัติครบถ้วน พอใจเนื้อหาในร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน และอำนาจหน้าที่ใหม่เน้นช่วยเหลือประชาชนเป็นหลัก

วันนี้ ( 12 มิ.ย.2560 ) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงการตรวจสอบแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า พึงพอใจและไม่มีข้อโต้แย้งใดในเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะเข้าสู่วาระการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วาระแรก วันที่ 15 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตามแม้บางประเด็นมีข้อท้วงติงเรื่องอำนาจหน้าที่แต่ได้รับ ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้มีความแข็งแรงขึ้น และไม่กังวลว่าด้วยคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือ วาระการดำรงตำแหน่งจะเป็นเหตุผลให้ สนช.เซตซีโรผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะโครงสร้าง กกต.และผู้ตรวจการแผ่นดินต่างกัน พร้อมย้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 2 คนที่ทำหน้าที่ในปัจจุบัน

พล.อ.วิทวัส ยังระบุว่า ร่างกฎหมายลูกที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยประโยชน์ให้ประชาชน และให้ภาครัฐเกิดความตระหนักและแก้ไข จากข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน และที่ผ่านมาได้มีการประสานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ตลอดในการแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมายลูกฉบับนี้ เป้าหมายเพื่อให้องค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และได้รับความยุติธรรมจากภาครัฐ

นอกจากนี้ ประธาน กรธ.ยังย้ำมาว่าต้องการให้หน่วยงานผู้ตรวจการแผ่นดินทำงานร่วมกับภาครัฐแบบกัลยาณมิตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9 แจ้งต่อประธาน กรธ.ว่า "กฎหมายไม่ใช่ตัวความยุติธรรม เป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งในการรักษาและอำนวยความยุติธรรม" ซึ่งหากร่างกฎหมายประกาศบังคับใช้ จะสามารถสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินในตำแหน่งที่ว่างภายใน 30 วัน

กลับขึ้นด้านบน