เปิดเส้นทางทุจริตเงินอุดหนุนวัดห้วยตะแกละ จ.เพชรบุรี

เปิดเส้นทางทุจริตเงินอุดหนุนวัดห้วยตะแกละ จ.เพชรบุรี

เปิดเส้นทางทุจริตเงินอุดหนุนวัดห้วยตะแกละ จ.เพชรบุรี

รูปข่าว : เปิดเส้นทางทุจริตเงินอุดหนุนวัดห้วยตะแกละ จ.เพชรบุรี

ทุกวันนี้พระอุโบสถหลังนี้ยังสร้างไม่เสร็จ แต่คำถามใหญ่กว่า คือ วัดรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าหน้าที่ พศ.ด้วยหรือไม่ คุณจิราพร คำภาพันธ์ไปตรวจสอบเรื่องนี้ วัดห้วยตะแกละ จ.เพชรบุรี

พระครูใบฎีกา อนันต์ เขมานนฺโท เจ้าอาวาสวัดห้วยตะแกละ จ.เพชรบุรี ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พาทีมข่าวไทยพีบีเอสสำรวจรอบพระอุโบสถ เพื่อให้เห็นสภาพความเป็นจริงและจนถึงวันนี้เจ้าอาวาส ยังไม่มีคำตอบให้ชาวบ้านว่าอุโบสถจะสร้างเสร็จปีไหนเพราะยังขาดเงินทุนสร้างต่อและเงินอุดหนุนวัดยังถูกเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา (พศ.) ทุจริตเรียกรับเงินทอนไปจากวัดเกือบ 10 ล้านบาท

 

 

วัดห้วยตะแกละ เริ่มก่อสร้างพระอุโบสถตั้งแต่ปี 2556 จากเงินบริจาคก้อนแรกของชาวบ้าน 5 ล้านบาท จากนั้นเจ้าหน้าที่พศ.ส่วนกลาง ได้เข้ามาแนะนำให้วัด และดำเนินการขอเงินอุดหนุน หรือ งบบูรณปฎิสังขรณ์ให้ทันที เพียงใช้ใช้รูปถ่ายสถานที่ก่อสร้าง และหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของวัดเท่านั้น

 

 

 

 

เจ้าอาวาสวัด เปิดเผยกับไทยพีบีเอสว่า วัดได้รับการโอนเงินเข้าบุญชี 11 ล้านบาทจริง และทุกครั้งที่เงินเข้าบัญชีภายในระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2557 เจ้าหน้าที่ พศ.คนเดิม จะขับรถไปธนาคารแห่งหนึ่งในอำเภอ เพื่อถอนออกมามากถึงร้อยละ 75 รวมแล้ว 6 ครั้งเกือบ 10 ล้านบาท ทำให้วัดมีเงินในบัญชีเพียง 1 ล้านบาทเท่านั้น

 

 

เจ้าอาวาสยังยืนยันว่า วัดไม่ได้รู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการทุริต หรือ ทำข้อตกลงกับ พศ. เพราะไม่ทราบแม้แต่กระทั่งจำนวนเงินว่า พศ.จะให้เท่าใด และในเอกสารที่เซ็นไปก็ไม่ปรากฎรายละเอียด แม้วัดห้วยตะแกละ กำลังถูกสังคมตั้งคำถามว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่ แต่ก็ไม่ได้ทำให้แรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อวัดน้อยลง ชาวบ้านยังมาวัดเหมือนทุกวัน เพราะที่ผ่านมาเจ้าอาวาสทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดูทุกครั้ง และเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เกิดความไว้วางใจระหว่างชาวบ้านกับกับวัดมาโดยตลอด

 

 

กลับขึ้นด้านบน