วธ.เล็งทวงคืน 133 โบราณวัตถุ มั่นใจได้ "ทับหลังเขาโล้น" กลับไทยชิ้นแรก

วธ.เล็งทวงคืน 133 โบราณวัตถุ มั่นใจได้ "ทับหลังเขาโล้น" กลับไทยชิ้นแรก

วธ.เล็งทวงคืน 133 โบราณวัตถุ มั่นใจได้ "ทับหลังเขาโล้น" กลับไทยชิ้นแรก

รูปข่าว : วธ.เล็งทวงคืน 133 โบราณวัตถุ มั่นใจได้ "ทับหลังเขาโล้น" กลับไทยชิ้นแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายคณะกรรมการเร่งติดตามโบราณวัตถุ 133 รายการจากต่างประเทศ มั่นใจทวงคืนทับหลังปราสาทเขาโล้นจากสหรัฐฯ และทับหลังปราสาทหนองหงส์ ได้เร็วที่สุด

วันนี้ (13 มิ.ย.2560) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า พบโบราณวัตถุของไทยถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และสถาบันการศึกษาของต่างประเทศ รวม 133 รายการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ เพื่อนำกลับคืนสู่ไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และหลักฐานในการยืนยันที่มีนักวิชาการจากกรมศิลปากร นักกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมติดตาม โดยมั่นใจว่าจะนำทับหลังปราสาทเขาโล้น อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียชง-มูน ลี นครซานฟรานซิสโก สหรัฐฯ และทับหลังปราสาทหนองหงส์ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ กลับคืนมาได้เร็วที่สุด

สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ มีการประสานความร่วมมือกับสถานทูตสหรัฐฯ โดยไม่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนใด ซึ่งประเทศไทยได้ประสานคืนวัตถุโบราณให้ประเทศต่างๆ เช่นเดียวกัน ซึ่งตั้งแต่ปี 2508 ประเทศไทยได้รับโบราณวัตถุคืนจากประเทศต่างๆ 19 ครั้ง และในรัฐบาล คสช. 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 1,024 รายการ

กลับขึ้นด้านบน