สธ.ยืนยันแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อความยั่งยืน

สธ.ยืนยันแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อความยั่งยืน

สธ.ยืนยันแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อความยั่งยืน

รูปข่าว : สธ.ยืนยันแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ เพื่อความยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อความมั่นคงของระบบสุขภาพ และยินดีรับฟังความคิดเห็นของเครือข่ายภาคประชาชน

วันนี้ ( 15 มิ.ย.2560) ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันว่า การแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2545 เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ดำเนินการตามอำเภอใจ แม้มีบางกลุ่มได้รับผลกระทบบ้าง เนื่องจากที่ผ่านมา พบข้อขัดข้องในการบริหารหลายประการ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44 แก้ไขปัญหาให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการต่างๆ มาตรา 44 มีการเขียนแนบท้ายไว้ว่า เมื่อแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้แก้ไขตามข้อทักท้วงด้วย จึงเป็นที่มาของการแก้กฎหมาย

ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พยายามหาแนวทางและดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการให้ได้มากที่สุด ส่วนกรณีที่เครือข่ายภาคประชาชน เดินออกจากเวทีประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บอกว่า เป็นการกระทำตามระบอบประชาธิปไตย ขอให้ฝ่ายที่เรียกร้อง อย่าวิตกกังวลล่วงหน้า ทั้งประเด็นการร่วมจ่าย ซึ่งกฎหมายใหม่ไม่ได้ระบุไว้ เช่นเดียวกับสัดส่วนคณะกรรมการยกร่างฯ ที่เห็นว่า มีตัวแทนภาคประชาชนน้อยเกินไป โดยยืนยันว่า มีความสมดุลทุกภาคส่วน ทั้งนี้เห็นว่า เครือข่ายภาคประชาชน แสดงความคิดเห็นได้ แต่ไม่ควรสร้างความระส่ำระส่ายให้เกิดขึ้น

กลับขึ้นด้านบน