"โครงการหลวง "คัดดอกไม้สีเหลือง 3 สายพันธุ์ ประดับพระเมรุมาศ

"โครงการหลวง "คัดดอกไม้สีเหลือง 3 สายพันธุ์ ประดับพระเมรุมาศ

"โครงการหลวง "คัดดอกไม้สีเหลือง 3 สายพันธุ์ ประดับพระเมรุมาศ

รูปข่าว : "โครงการหลวง "คัดดอกไม้สีเหลือง 3 สายพันธุ์ ประดับพระเมรุมาศ

โครงการหลวง คัดเลือกดอกไม้สีเหลืองทนร้อน 3 สายพันธุ์ เพื่อใช้ในการตกแต่งพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะใช้ดอกเบญจมาศเป็นหลัก

วันนี้(16 มิ.ย.2560) น.ส.ประภัสสร อารยะกิจเจริญชัย นักวิชาการไม้ดอก มูลนิธิโครงการหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้างานภูมิสถาปัตยกรรมพันธุ์ไม้ตกแต่งพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยระบุว่า กรมศิลปากรได้ประสาน และขอความอนุเคราะห์จากโครงการหลวงให้ร่วมจัดส่งไม้ดอกไม้ประดับที่มีสีเหลือง สำหรับตกแต่งพระเมรุมาศในเขตรั้วราชวัตร

โดยทางโครงการหลวงได้คัดเลือกไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวกว่า 10 ชนิด ทั้งไม้ตัดดอกและไม้กระถาง จากนั้นพิจารณาถึงรูปแบบการใช้งานในพระราชพิธีครั้งนี้ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ดอกไม้ที่ทนกับสภาพอากาศร้อนได้ เพราะต้องจัดแสดงอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน

ดังนั้นจึงคัดเลือกดอกไม้ 3 ชนิด ได้แก่ เบญจมาศ โซลิกแอสเทอร์ และเดเลีย โดยเลือกพันธุ์ที่เป็นไม้กระถาง ซึ่งจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าการใช้ดอกไม้สดมาประดับตกแต่ง สำหรับดอกไม้ทั้ง3 ชนิดที่จัดเตรียมไว้ จะมีจำนวนทั้งสิ้น 9,000 กระถาง มีกำหนดจัดส่งร่วมประดับตกแต่งพระเมรุมาศพื้นที่จริงกลางเดือนต.ค.นี้

สำหรับความคืบหน้าการจัดเตรียมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในจังหวัดต่างๆ ขณะนี้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการแล้ว เช่น การกำหนดสถานที่จัดพิธี การเตรียมการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ การประดับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ และการเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการ และมหรสพวัฒนธรรม

ส่วนการจัดทำดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศจัดทำดอกไม้จันทน์ 2 ส่วน คือ ดอกไม้จันทน์สำหรับเป็นตัวแทนจังหวัดและอำเภอ จำนวน 878 ช่อง เพื่อจัดส่งไปร่วมกับส่วนกลางที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

 และส่วนที่ 2 ดอกไม้จันทน์สำหรับประชาชน ในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพื้นที่ โดยได้คัดเลือกผู้มีความชำนาญในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จังหวัดละ 2 คน เข้ารับการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตามโครงการ "จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นครูต้นแบบถ่ายทอดให้กับทีมวิทยากรของจังหวัด

สำหรับโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทานจังหวัด ปัจจุบันมีครูต้นแบบจำนวน 184 คน มีวิทยากรกลุ่ม 3,335 คน ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560 กำหนดเป้าหมายในการจัดทำดอกไม้จันทน์ไว้จำนวน 36 ล้านดอก ขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 5 ล้านดอก
กลับขึ้นด้านบน