"วัดดาวดึงษาราม" ต้นแบบทำบัญชีรายรับรายจ่ายโปร่งใส-ตรวจสอบได้

"วัดดาวดึงษาราม" ต้นแบบทำบัญชีรายรับรายจ่ายโปร่งใส-ตรวจสอบได้

"วัดดาวดึงษาราม" ต้นแบบทำบัญชีรายรับรายจ่ายโปร่งใส-ตรวจสอบได้

รูปข่าว : "วัดดาวดึงษาราม" ต้นแบบทำบัญชีรายรับรายจ่ายโปร่งใส-ตรวจสอบได้

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คัดเลือกวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด เป็นวัดต้นแบบทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ

วันนี้ (19 มิ.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้รับเหมาก่อสร้างกำลังเร่งมือบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดดาวดึงดาวษาราม พระอารามหลวง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ให้แล้วเสร็จก่อนวันออกพรรษา ใช้งบประมาณ 5,000,000 บาท ที่มาจากแรงศรัทธาของญาติโยม โดยวัดไม่ได้ทำเรื่องของบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เนื่องจากพระสิริชัยโสภณ เจ้าอาวาสวัด ให้เหตุผลว่าไม่อยากเบียดเบียนงบประมาณจากภาครัฐ

แม้วัดดาวดึงษารามจะมีรายจ่ายแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท และมีรายรับเพียง 60,000 บาทจากตู้บริจาคและค่าจอดรถเท่านั้น แต่ไม่ได้ทำให้วัดประสบปัญหาทางการเงิน เพราะแต่ละปีวัดจะจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ทำให้มีเงินสำรองปีละไม่ต่ำกว่า 1,000,000-2,000,000 บาท

วัดดาวดึงษารามอาจจะเป็นวัดในประเทศไทยเพียงไม่มีกี่แห่งที่นำบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดมาติดไว้ที่บอดร์แทบทุกจุดของวัด เพื่อให้ญาติโยมรวมไปถึงพระเณรได้ดูว่าวัดมีรายรับรายจ่ายอะไรบ้าง นอกจากจะเป็นการเตือนสติให้ใช้เงินอย่างระมัดระวังแล้ว ยังแสดงให้เห็นว่าวัดมีการบริหารจัดการเงินอย่างโปร่งใส

 

 

กลับขึ้นด้านบน