เครือข่ายยางพารา เสนอแนวทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ำให้นายกรัฐมนตรี

เครือข่ายยางพารา เสนอแนวทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ำให้นายกรัฐมนตรี

เครือข่ายยางพารา เสนอแนวทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ำให้นายกรัฐมนตรี

รูปข่าว : เครือข่ายยางพารา เสนอแนวทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ำให้นายกรัฐมนตรี

ที่ประชุมเกษตรกรชาวสวนยาง 9 องค์กร ได้ข้อสุรปเกี่ยวกับการเรียกร้องให้แก้ไขราคายางพาราตกต่ำ 12 ข้อ โดยจะยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้ เพื่อให้พิจารณามาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา

วันนี้ (20 มิ.ย.2560) ตัวแทนชาวสวนยางพาราจาก 24 สหกรณ์ หารือร่วมกับผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำในขณะนี้ โดยพบว่า น้ำยางสดราคารับซื้อตกลงจากต้นเดือน 10 บาทต่อกิโลกรัม อยู่ที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนยางก้อนถ้วย จากเดิมกิโลกรัมละ 30 บาท เหลือ 23 บาท

นายสมาน โตนันท์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดอุบลราชธานี ระบุว่า เครือข่ายชาวสวนยาง เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา 4 ข้อ ดังนี้ 1.ให้จังหวัดสร้างโรงงานทำยางข้น 2.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสหกรณ์ 3.ประกันราคายาง 4.จังหวัดควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์ยางพาราที่ชัดเจน

ด้านนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยภายหลังประชุมแกนนำเกษตรกรสวนยาง 9 องค์กรทั่วประเทศ โดยระบุว่ามีมติยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำกว่าราคาทุน มีทั้งหมด 12 ข้อ ต่อนายกรัฐมนตรี โดยยื่นผ่าน พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้

สำหรับการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเป็นการด่วน12 ข้อ เช่น
- ควรจัดตลาดซื้อขายจริงเพื่อป้องกันการปั่นราคา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเกษตรกรมากกว่า
- ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงยาง เพราะการเก็บยางไว้จะเป็นภาระต่อรัฐบาล
- เสนอให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ตั้งบริษัทและใช้เงินแทรกแซงมาสนับสนุนเกษตรกร
- กำหนดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรทั้ง 3 ประเทศร่วมกัน เพื่อไม่ให้พ่อค้าและต่างประเทศส่งออกต่ำกว่าต้นทุนการผลิต หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงจะต้องมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจน

นายสุนทร รักษ์รงค์ เลขาประธานสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) เปิดเผยด้วยว่าที่ประชุมมีมติเสนอให้นายกรัฐมนตรีใช้มาตรา 44 ประกาศนโยบายเพื่อการใช้ยางในประเทศให้ถึงร้อยละ 25 หรือประมาณ 1 ล้านตัน จาก 5 แสนตัน ภายใน 2 ปี ซึ่งจะทำให้ราคาที่ตกต่ำปรับตัวสูงขึ้นทันที

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมยาง บังคับใช้อย่างเคร่งครัดไม่ให้พ่อค้าใช้ข้อมูลเป็นเท็จทุบราคายาง

กลับขึ้นด้านบน