กลุ่มค้านไม่พอใจเวทีที่ปรึกษาสาธารณะแก้ "กฎหมายบัตรทอง"

กลุ่มค้านไม่พอใจเวทีที่ปรึกษาสาธารณะแก้ "กฎหมายบัตรทอง"

กลุ่มค้านไม่พอใจเวทีที่ปรึกษาสาธารณะแก้ "กฎหมายบัตรทอง"

รูปข่าว : กลุ่มค้านไม่พอใจเวทีที่ปรึกษาสาธารณะแก้ "กฎหมายบัตรทอง"

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กังวลการเปิดเวทีที่ปรึกษาสาธารณะแก้กฎหมายบัตรทองรอบสุดท้าย ไม่ตรงตามเงื่อนไข ขาดการมีส่วนร่วม ชี้ 4 เวทียังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจน แต่เงื่อนเวลาต้องสรุปเสนอ รศ.วรากรณ์ ภายใน 30 มิ.ย.นี้

วันนี้ (21มิ.ย.2560) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการจัดเวทีปรึกษาสาธารณะ แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 เริ่มขึ้น โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่างฯ กฎหมาย ชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์การจัดเวที

ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ได้แสดงความไม่พอใจต่อกระบวนการจัดเวทีครั้งนี้ โดยเห็นว่า ยังคงมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนอกเครื่องแบบ คอยติดตามตลอดเวลา ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่เสนอก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ การออกมาให้ข่าวของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้กฎหมาย ยังมีการพาดพิงถึงเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งเครือข่ายฯ เห็นว่า ทำให้เกิดความเสียหายจึงเห็นว่า กระบวนการแก้กฎหมาย ไม่ได้เกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และจะขอพบ รศ.วรากรณ์ สามโกเศศ ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย เท่านั้น จนถึงขณะนี้ เวทียังไม่สามารถดำเนินการต่อได้


สำหรับเวทีปรึกษาสาธารณะการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 จัดโดยคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่างกฎหมายฯ จัดขึ้นภายหลังการเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นระดับภูมิภาค 4 ครั้งที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมกลุ่มเฉพาะที่มีตัวแทนจากผู้ให้บริการ ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาร่วมกันหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปใน 14 ประเด็น และสรุปเนื้อหาการรับฟังความเห็นจากทุกช่องทาง

เบื้องต้น จากเวทีประชาพิจารณ์ และการเปิดรับฟังความคิดเห็นช่องทางต่างๆ มี 4 ประเด็น ที่ให้เดินหน้าต่อไป มี 6 ประเด็น อาจต้องหาข้อสรุปร่วมกันว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรโดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อยทั้งหมด 10 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน เพื่อจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น จนกว่าจะได้ข้อสรุป ซึ่งเป็นกลุ่มเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาระบบสุขภาพ

สำหรับเวทีปรึกษาสาธารณะ เป็นเวทีสุดท้ายของการเปิดรับฟังความคิดเห็น ก่อนรวบรวมส่งให้คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ซึ่งมีรศ.วรากรณ์ ประธานคณะกรรม การพิจารณายกร่างฯ ภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน