ผู้ประกอบการ-ชุมชนเกาะสมุย ร่วมจัดการขยะต้นทาง ตั้งเป้าขยะเปียกเป็นศูนย์

ผู้ประกอบการ-ชุมชนเกาะสมุย ร่วมจัดการขยะต้นทาง ตั้งเป้าขยะเปียกเป็นศูนย์

ผู้ประกอบการ-ชุมชนเกาะสมุย ร่วมจัดการขยะต้นทาง ตั้งเป้าขยะเปียกเป็นศูนย์

รูปข่าว : ผู้ประกอบการ-ชุมชนเกาะสมุย ร่วมจัดการขยะต้นทาง ตั้งเป้าขยะเปียกเป็นศูนย์

ตำบลบ่อผุด จัดงาน kick off "รวมใจบ่อผุด รวมพลังสีเขียว เพื่อสมุยยั่งยืน" หวังส่งเสริมการลดปริมาณขยะต้นทาง หลังพบเกาะสมุยมีขยะตกค้างกว่า 300,000 ตัน

ตำบลบ่อผุด จัดงาน kick off "รวมใจบ่อผุด รวมพลังสีเขียว เพื่อสมุยยั่งยืน" ที่วัดบ่อพุทธาราม ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชุมชน ร้านอาหาร โดยมีการลงนามในปฏิญญาร่วมกันในการจัดการขยะต้นทางเพื่อให้ปริมาณลดลง ภายในงานมีการแสดงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากขยะ นิทรรศการแสดงวิธีการ กระบวนการแปรรูปขยะอินทรี เพื่อให้มีมูลค่าและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

 

 

นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ไทยพีบีเอสมีบทบาทมากในการเข้ามาผลักดันเรื่องนี้มาก และจะร่วมกันเริ่มต้นไปถึงจุดที่ขยะเป็นศูนย์ให้ได้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุย

 

 

เกาะสมุยมีปัญหาปริมาณขยะตกค้างกว่า 300,000 ตันที่ใกล้ล้นบ่อฝังกลบ นอกจากนี้ยังมีขยะที่เกิดใหม่อีกวันละ 150 ตัน หลังจากไทยพีบีเอสเข้ามาทำโครงการสมุยสะอาดร่วมกับท้องถิ่น ทำให้เกิดแนวคิดการจัดการขยะเปียกจากต้นทาง โดยระยะแรกเน้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวแปรรูปขยะเปียกเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ น้ำหมักอีเอ็ม โดยมีเป้าหมายไม่นำขยะเปียกทิ้งออกนอกโรงแรม

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน