วสท.พร้อมเป็นตัวกลางถ่ายทอดเทคโนฯ รถไฟไทย-จีน

วสท.พร้อมเป็นตัวกลางถ่ายทอดเทคโนฯ รถไฟไทย-จีน

วสท.พร้อมเป็นตัวกลางถ่ายทอดเทคโนฯ รถไฟไทย-จีน

รูปข่าว : วสท.พร้อมเป็นตัวกลางถ่ายทอดเทคโนฯ รถไฟไทย-จีน

สมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรมและหน่วยงานการศึกษา เตรียมตั้งคณะทำงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ก่อนยื่นข้อเสนอให้แก่รัฐบาลในสัปดาห์หน้า

วันนี้ (22 มิ..ย2560) รศ.เอนก ศิริพาณิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จะต้องให้วิศวกรไทยมีส่วนร่วมในการรับถ่ายโอนความรู้และเทคโนโลยีการขนส่งทางรางจากจีนเพื่อให้สามารถดำเนินการออกแบบการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงได้เองในอนาคต ซึ่งวิศวกรรมสถานฯ จะเป็นองค์กรกลางในการกำหนดกระบวนการถ่ายโอนเทคโนโลยี โดยมีรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทำหน้าที่ประสานงานกับจีน เช่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่วนสถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพ และสมาคมอุตสาหกรรมด้านการก่อสร้าง เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยี และภาคเอกชน รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง จะเป็นผู้รับมอบเทคโนโลยี นำไปใช้ต่อยอดในการก่อสร้างโครงการอื่นๆ

แต่วิศวกรรมสถานฯและคณะทำงานฯ จะเข้าหารือ และยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาล คาดว่าการดำเนินงานต่าง ๆ จะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า ก่อนที่โครงการดังกล่าวจะเริ่มก่อสร้างในอีก 2 เดือน

นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ขอให้รัฐบาลกำหนดเงื่อนไข การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้ชัดเจน โดยอาจให้จีนเป็นผู้กำหนดรูปแบบและส่วนผสมของสารเคมีที่ต้องใช้ในโครงการให้ชัดเจน และให้ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ผลิตเหล็ก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง จะช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ

 

 

กลับขึ้นด้านบน