ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัด “แข่งขันโอลิมปิกนานาชาติ” ครั้งที่ 49 ร่วมส่งใจเชียร์เด็กไทย 6-15 ก.ค.

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัด “แข่งขันโอลิมปิกนานาชาติ” ครั้งที่ 49 ร่วมส่งใจเชียร์เด็กไทย 6-15 ก.ค.

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัด “แข่งขันโอลิมปิกนานาชาติ” ครั้งที่ 49 ร่วมส่งใจเชียร์เด็กไทย 6-15 ก.ค.

รูปข่าว : ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัด “แข่งขันโอลิมปิกนานาชาติ” ครั้งที่ 49 ร่วมส่งใจเชียร์เด็กไทย 6-15 ก.ค.

ศธ.พร้อมองค์กรพันธมิตรด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ ยืนยันพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน “เคมีโอลิมปิกนานาชาติ ครั้งที่ 49” วันที่ 6-15 กรกฎาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันนี้ (23 มิ.ย.2560) รศ.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2560 ซึ่งถือเป็นการยอมรับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยในเวทีวิชาการระดับโลก ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตกำลังคนที่มีความรู้เชิงนวัตกรรม รวมถึงสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ (Tech Startup) และเดินไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

รศ.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการ สอวน. เปิดเผยว่า มูลนิธิ สอวน.ได้สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ รวมทั้งค้นหานักเรียนที่มีศักยภาพจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาได้อย่างตรงเป้าหมาย ทำให้มีคนดีคนเก่งด้านนี้ขยายจำนวนมากขึ้น

ปี 2545 นักเรียนไทยสามารถสร้างผลงานได้อย่างก้าวกระโดด ได้เหรียญรางวัลทุกคนในทุกสาขาวิชา และส่วนใหญ่เป็นเหรียญทองและเหรียญเงิน ซึ่งจัดอยู่ในลำดับแนวหน้าของโลก การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากหลายมหาวิทยาลัยที่ได้ส่งอาจารย์ นักเคมี และผู้เชี่ยวชาญมาช่วยทางด้านวิชาการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทางวิชาการ รวมไปจนถึงอดีตผู้แทนประเทศไทยที่มีประสบการณ์ จากเวทีเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

 

 

ด้าน ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่ในการจัดแข่งขันฯ เปิดเผยว่า การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 จะจัดที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

พร้อมทั้งการแข่งขันยังได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ศ.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ของชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านงานวิจัยทางเคมี จนมีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะศาสตราจารย์ด้านเคมี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 ปี ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

สำหรับความพร้อมในการจัดงาน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิทยาศาสตร์ และองค์กรพันธมิตร พร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เยาวชน และอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจาก 76 ประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนประเทศผู้สังเกตการณ์อีก 3 ประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกว่า 600 คน

“ขณะนี้ทุกอย่างมีความสมบูรณ์ 100% ทั้งในส่วนที่พัก สถานที่จัดสอบ สถานที่จัดพิธีเปิด พิธีปิด รวมถึงการเตรียมความพร้อมของพี่เลี้ยง การเดินทาง การรักษาความปลอดภัย และการจัดกิจกรรมอื่นๆ เช่น การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญของ จ.นครปฐม และกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย รวมทั้งขยายโลกทัศน์การเรียนรู้แก่ผู้เข้าแข่งขัน” ศ.คลินิก นพ.อุดม  กล่าว

สำหรับผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 มี 4 คน ได้แก่

1.นายบวรทัต บุญรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

2. นายปภาภัทร์ ดิสนีเวทย์ ปัจจุบันจบการศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม และรอศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

3.นายวริศ จันทรานุวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

4.นางสาวอภิสรา กวียานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ซึ่งผู้แทนประเทศไทย ทั้ง 4 คน ได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการวิชาการฯ ในระดับชาติ โดยคัดมาจากตัวแทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ

กลับขึ้นด้านบน