ธ.ก.ส.เชื่อปัญหาหนี้นอกระบบคลี่คลาย-ลูกหนี้เข้าระบบแล้วหลายแสนคน

ธ.ก.ส.เชื่อปัญหาหนี้นอกระบบคลี่คลาย-ลูกหนี้เข้าระบบแล้วหลายแสนคน

ธ.ก.ส.เชื่อปัญหาหนี้นอกระบบคลี่คลาย-ลูกหนี้เข้าระบบแล้วหลายแสนคน

รูปข่าว : ธ.ก.ส.เชื่อปัญหาหนี้นอกระบบคลี่คลาย-ลูกหนี้เข้าระบบแล้วหลายแสนคน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เชื่อ ปัญหาหนี้นอกระบบจะเบาลง หลังหลายหน่วยงานบูรณาการทำงานกันอย่างใกล้ชิด แต่ยังจับตากลุ่มลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย =และเป็นหนี้นอกระบบ

วันนี้ (23 มิ.ย.2560) นายสมศักดิ์ กังธีระวัฒน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ประเมินปัญหาหนี้นอกระบบ ว่า ขณะนี้ปัญหาดังกล่าวคลี่คลายลงมากแล้ว หลังกรมบังคับคดี เป็นคนกลางเจรจาประนอมเจ้าหนี้ เปลี่ยนหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ สามารถช่วยผู้มีปัญหาไปได้หลายแสนคน คิดเป็นเงินกว่า 38,000 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ธ.ก.ส. ยังปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน พร้อมผ่อนปรนเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อรายละ 50,000 บาท เพื่อป้องกันการกลับเข้าวงจรหนี้นอกระบบ ล่าสุดอนุมัติสินเชื่อไปแล้ว 28,000 คน คิดเป็นเงิน 1,600 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคารยังมีมาตรการสงวนที่ดินทำกินของเกษตร ทั้งกรณีเจรจาประนอมหนี้และนำที่ดินไปจำนอง โดยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถช่วยเกษตรกรรักษาและได้ที่ดินทำกินคืนมา

นายสมศักดิ์ ยังได้กำชับธนาคารสาขา ลงพื้นที่ให้ความรู้เกษตรกรเพื่อให้เข้าใจการบริหารจัดการรายรับ รายจ่าย หนี้สิน รวมทั้งการพิจารณาสัญญากู้เงิน ป้องกันปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบที่อาจนำไปสู่การถูกยึดที่ดินทำกิน

อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. ยังจับตากลุ่มผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย รอบล่าสุดกว่า 13 ล้านคน ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีผู้กรอกข้อมูลว่าเป็นหนี้นอกระบบและไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคาร 40,000-50,000 คน ซึ่งยังต้องรอประเมินปัญหาและมาตรการช่วยเหลืออีกครั้ง

 

 

กลับขึ้นด้านบน